ANNONS

Ökad koll på villor med många inneboende

Insatsledaren Anders Wennlöf och brandingenjörerna Mari Olsén och Malin Niklasson.
Insatsledaren Anders Wennlöf och brandingenjörerna Mari Olsén och Malin Niklasson.
Villor där det bor upp mot 20 inneboende blir ett allt vanligare inslag i Huddinge.
Den senaste tiden har räddningstjänsten haft fullt upp att kontrollera den typen av hus efter att anmälningarna strömmat in.
I några av villorna har eller riskerar de boende att vräkas på grund av undermålig brandsäkerhet.
ANNONS

I slutet av förra året vräktes samtliga boende i en villa på Gamla Tullingevägen efter att räddningstjänsten dömt ut huset som farligt, något som Mitt i rapporterade om då. Huset, som olovligt hade byggts om och innehöll 17 rum som hyrdes ut för mellan 3500-6500 kronor styck, saknade brandskydd och hade bara en utgång.

Sedan dess har anmälningarna om villor där upp emot 20 personer bor, strömmat in till både Huddinge kommun och Södertörns brandförsvarsförbund.

Bor i rum utan fönster

Till Mitt i och i anmälningar skriver flera boende att brandsäkerheten i några av husen är undermålig, att det saknas brandsläckare och brandlarm och att flera bor i små rum utan fönster.

”Om det börjar brinna kommer alla att dö på direkten på grund av den dåliga utrustningen, garanterat. /… Det skulle vara synd om folk dör i onödan faktiskt!”, skriver en boende i en anmälan.

– Den här typen av hus började komma till vår kännedom hösten 2015, i samband med den stora flyktingströmmen, säger Lars-Göran Uddholm, chef vid Södertörns brandförsvarsförbund, SBFF.

14 kontrollerade hus

Enligt brandingenjör Malin Niklasson har SBFF ingen statistik över hur många hus som rapporteras in, men uppskattar att det tidigare rört sig om någon enstaka per år.

Sedan i slutet av förra året är räddningstjänsten redan uppe i 14 kontrollerade hus spridda över kommunen.

I flera av de kontrollerade husen har det räckt att husägaren har kompletterat med brandutrustning för att de boende ska kunna bo kvar, men två har räddningstjänsten valt att titta vidare på.

Ann Charlotte Höglund bor i vill som uthyrningshus med 17 rum. Nu måste hon omedelbart länna efter brandsyn.

I enbostadshuset på Gamla Tullingevägen hyrde ägaren ut rum till upp till 17 personer. När räddningstjänsten gjorde en kontroll beslutades att samtliga måste flytta ut eftersom brandskydd saknades.

Blev användningsförbud

Av de 14 anmälningar har kommunen hittills kontrollerat två, varav den ena resulterade i beslut om användningsförbud.

ANNONS

– Vi hanterar våra ärenden i tur och ordning om det inte handlar om något akut. Södertörns brandförsvarsförbund har besökt nästan alla anmälda boenden och vi inväntar en sammanställning av deras besök inför att vi åker ut under de närmaste veckorna, säger Camilla Adolfsson, bygglovschef på kommunen.

Finns ingen gräns

Hon menar att det inte finns en gräns för hur många som får bo i ett enbostadshus, utan att det är först när ett enbostadshus används till något annat än ett enbostadshus som kommunen kan ingripa.

– I vissa fall krävs bygglov om den ändrade användningen innebär att byggnaden inte längre enbart kommer att användas som enbostadshus utan till gemensamhetsboende, vandrarhem eller annan verksamhet. Då krävs en anmälan till bygglovsavdelningen eftersom boendet då behöver en ändrad brandklass, säger hon.

Rätt till inneboende

När det gäller bedömningen av lämplig brandklass har kommunen inlett ett samarbete med Södertörns Brandförsvarsförbund.

Men Malin Niklasson på SBFF, säger att det att det inte alltid är helt enkelt för dem att fastslå att det rör sig om ett gemensamhetsboende.

– Misstänker vi att det finns en verksamhet är det vi som har bevisbördan, och det är inte alltid det är så enkelt. Om en husägare säger sig bo där så har den rätt att ta in inneboende. Ofta är personer som vi misstänker bor i ett hus inte skrivna på adressen, vilket också försvårar. Det är enklare när det är mer tydliga tecken såsom numrerade rum till exempel, säger hon.


LÄS MER: Protester mot nybygge med 14 sovrum