Villor rivs – ger plats för lägenheter

Rivningarna är i full gång på Snöbollsvägen i Norrviken där flerbostadshus ska byggas.
Rivningarna är i full gång på Snöbollsvägen i Norrviken där flerbostadshus ska byggas.
Husen kommer att byggas i två våningar och innehålla ettor och tvåor.
Husen kommer att byggas i två våningar och innehålla ettor och tvåor.
Fasad mot Norrvikenleden. Mot villorna på andra sidan byggs inglasade delar av byggnaderna som släpper in ljus, så kallade ljusgårdar.
Fasad mot Norrvikenleden. Mot villorna på andra sidan byggs inglasade delar av byggnaderna som släpper in ljus, så kallade ljusgårdar.
Småhusidyllen i Norrviken är hotad. Det menar grannar som protesterat mot att villor ska rivas och ge plats för flerbostadshus.

Men kommunen ger grönt ljus – och de 77 ­lägenheterna ser ut att bli verklighet.

Strax söder om Norrvikens skola ligger villorna på rad. Här har byggföretaget Svenska betonghus ansökt om att få att riva fem hus och bygga bostadsrätter. Nu har miljö- och byggnadsnämnden beviljat bygglov för fyra.

– Vi behöver verkligen små lägenheter i Sollentuna. Även om vi har full respekt för att grannarna är oroliga för sin närmiljö och för trafiksituationen så fanns det inga skäl att säga nej till bygglovet, säger Oscar Nyströmer (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Flerbostadshusen avviker från detaljplanen i två aspekter – de är knappt 1,3 meter för höga och bullernivån överstiger detaljplanens bestämmelser om normalvärdet på 55 dBA.

– En ny paragraf som kom vid årsskiftet 2014/2015 möjliggör att vi kan godta den sortens avvikelser, eftersom husen tillgodoser ett allmänt intresse. Det behövs bostäder, säger Oscar Nyströmer.

Husen ska byggas i två våningar och innehålla små lägenheter – ettor och tvåor. Mot Norrvikenleden hamnar fasaden, medan det mot villorna på andra sidan byggs ljusgårdar .

– Vi har bott här i 35 år, och det är ingen som är glad. Dels så tar man bort charmen med området, det är tråkigt att man förstör en sådan fin och gammal miljö, säger Håkan Lindqvist, en dem som bor i närheten av den planerade bebyggelsen.

Han menar också att ökad bebyggelse kan innebära fler olyckor och incidenter med skolbarn inblandade.

– Trafiksituationen kommer att förvärras. Jag tänker främst på skolbarnen på Norrvikens skola, där situationen redan i dag är dålig.

Flera grannar har tillsammans skickat in en skrivelse där de motsätter sig ett bygglov. Förutom oro över trafiksituationen anser de att p-platserna inte räcker till, och att den förslagna bebyggelsen innebär betydande olägenheter, såsom insyn, för de närboende.

– I ett tättbebyggt område får man räkna med att det blir grannar. Men vi tycker självklart att det är tråkigt att grannarna inte uppskattar det här, och vi för en diskussion med dem för att det ska bli så bra som möjligt, säger Tobias Wallin, byggchef på Svenska betonghus.

Arkitekten Lisa Deurell har skrivit rapporten Mellanstaden, där hon argumenterar för fördelarna med förtätning av villaområden.

– Generellt menar vi att småhusområdena behöver ingå i stadens utveckling. I och med att vi har både markbrist och bostadsbrist i Stockholm är det här något som måste hända förr eller senare.

Hon påpekar också att en förtätning kan innebära positiva effekter.

– Med en ökad befolkning tillkommer också mer kollektivtrafik, närservice och en ny dynamik i området. Det finns en extrem potential som jag tror inte har diskuterats på grund av okunskap.

Fakta

Här kan andra villor rivas

Villatomter där bygglov beviljats för flerbostadshus:

Solängsvägen 2, Vaxmora.

Bergsbovägen 21, Tureberg.

Turebergs allé, Tureberg.

Sollentunavägen 77, Helenelund.

Andelsvägen 9, Häggvik.

Andelsvägen 11, Häggvik.

Parkvägen 12, Helenelund.

Jordgränd, 40, Viby.

Minervavägen 14, Häggvik.

Ansökta, ännu ej beviljade, bygglov:

Ejdern 19, Lindvägen 4B.

Staven 3, Sollentunavägen/Minervavägen.

Murklan 1, Johannesbergsvägen.

Hökarboden 7, Parkvägen 12.

Källa: Bygglovsenheten, Sollentuna kommun