Villor vid Kottlasjön stoppas

Planerade tomter vid Kottlasjön stoppas av regeringen.
Planerade tomter vid Kottlasjön stoppas av regeringen.
Planerna på att få bygga sex villor intill Kottlasjön har dragits i långbänk och många har under åren höjt sina röster för att bevara strandskyddet.

Nu har regeringen fått avgöra saken och stoppar tre av villorna.

Lidingö

Tvisten som nu tagits upp i högsta instans gäller kvarteret Isstacken som ligger mellan Lillgårdsvägen och Badbergsvägen intill badplatsen i västra delen av sjön.

Här ville kommunen bygga villor på sex obebyggda tomter. Länsstyrelsen beslutade 2013 att ge tummen upp och hävde strandskyddet.

Protesterna var dock många, både mot att vattenkvaliteten skulle försämras, marken bli mindre tillgänglig och att de groddjur som lever här i dag skulle påverkas negativt.

Flera boende, plus Naturskyddsföreningen och Föreningen Kottlasjöns vänner, överklagade länsstyrelsens beslut till regeringen. Även Centerpartiet i miljö- och stadsbyggnadsnämnden har varit emot byggplanerna.

I förra veckan hävde dock regeringen delar av länsstyrelsens beslut så strandskydd gäller åter på tre av tomterna.

– Det här var inte ett beslut som var väntat men vi är så klart glada för det, och att djur- och naturintressena gick först, säger Lilian Becker (C), ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Hon medger dock att situationen är speciell och att det är oklart hur man nu går vidare med detaljplanen.

Rune Sirvell (M) ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden tycker också att regeringens beslut är anmärkningsvärt och säger att man nu ser över vad beslutet innebär juridiskt.

– Som vi tolkar det så upphäver regeringen inte strandskyddet på tomten längst bort på Badbergsvägen eller på de två nedersta tomterna på ängen. Vi tror dock att man kan få bygga på den i dag obebyggda tomten närmast badet och längst upp mot Kottla gård. Men vi måste förändra detaljplanen, där vi inte kan upphäva strandskyddet kan vi inte bygga bostäder, säger han.

De hus som redan ligger på tomterna intill sjön kommer troligen inte att påverkas av regeringens beslut.

Fakta

Strandskyddet ska gälla

Kommunstyrelsen gav miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan för kvarteret Isstacken intill Kottlasjön hösten 2004.

Planen ställdes ut i två omgångar, senast 2013. 22 yttranden kom in, 20 av dem var kritiska till planerna.

Bland annat ansåg Naturskyddsföreningen att ängen är en buffert mot att föroreningar rinner ner i sjön.

Nu har regeringen beslutat att strandskyddet ska gälla på tre av sex tomter, vilket stoppar byggnation där.