Villorna rivs för lägenheter

Här, bland villorna i Norrviken, vill ett lokalt företag bygga 75 nya lägenheter.
Här, bland villorna i Norrviken, vill ett lokalt företag bygga 75 nya lägenheter.
Mitt i småhusidyllen i Norrviken vill Svenska betonghus riva fyra ­villor för att bygga 75 små ­lägenheter.

Grannarna är skeptiska, men byggaren menar att området bara ­kommer att tjäna på de nya ­husen.

Strax söder om Norrvikens ­skola ligger villorna på rad. Längs den lilla gatan Snöbollsvägen, som slutar med en vändplan, ligger fyra hus. Här har byggföretaget Svenska betonghus ansökt om att få att riva och bygga bostads­rätter.

Det har fått flera grannar att ­reagera.

– I området ligger hus byggda på 1930-talet. Att bygga så många lägenheter här känns lite mycket, säger Cari Busin som bor intill.

Hon tycker inte att det passar in i området, men väcker också frågor kring parkeringar och buller.

Linus Strömberg, projektchef på Svenska betonghus, menar att läget nära pendeltågstationen och att lägenheterna är små minskar behovet av parkeringsplatser. ­Husen kommer dessutom att ­bidra till en tystare miljö.

– Det blir som ett bullerskydd. Vi har också valt att göra en lite dyrare och finare gestaltning av husen. I stället för att bygga en enda lång länga kommer det att bli som ett town house där varje bostad får ett eget tak.

Husen kommer att byggas i två ­våningar och innehålla små lägenheter – ettor och tvåor. Mot Norrvikenleden hamnar fasaden, ­medan det mot villorna på andra sidan byggs ljusgårdar.

– Det finns ett stort behov av lite billigare, mindre lägenheter. På det här sättet kanske fler ungdomar stannar i Sollentuna, säger Linus Strömberg som är uppvuxen och själv bor i kommunen.

Att förtäta i villabebyggelse är en tanke som blivit allt mer aktuell de senaste åren i takt med att Stockholmsregionen växer och bostadsbehovet ökar.

Arkitekten Lisa Deurell har skrivit rapporten Mellanstaden, där hon argumenterar för fördelarna med förtätning.

– Givetvis handlar det om att få till fler bostäder, men det finns också samhälleliga aspekter, inte minst miljöfrågan är viktig och att minska segregationen i samhället.

Men hon påpekar att förtätningen bör ske varsamt.

– Sättet man bygger på måste ta hänsyn till de kvaliteter som finns i villakvarteren, till exempel att undvika rivning och bevara ­växtlighet.

Nu ligger bygglovsansökan på kommunens bord och väntar på beslut. Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Oscar Nyströmer (M) säger att det inte finns något i detaljplanen som hindrar bygg­lovet.

– Men det är villaområde på båda sidor så grannar kommer säkert att reagera och det är förståeligt. Samtidigt ligger det stationsnära och där är den politiska linjen att vi ska bygga ut.

Linus Strömberg är övertygad om att grannarna kommer att gilla ­resultatet om det blir verklighet.

– Jag tror inte att det kommer att bli en protestorm. Vi är ingen stor byggherre som vill tjäna en massa pengar, utan lägger lite ­extra på att det ska bli fint i området. Det vore tråkigt om ­grannarna inte gillade det.

Fakta

Villatomter som fått grönt ljus

Att villor rivs för att ge plats åt flerbostadshus är inte vanligt i Sollentuna. De senaste tio åren har dessa bygglov beviljats:

Solängsvägen 2, Vaxmora.

Bergsbovägen 21, Tureberg.

Turebergs allé, Tureberg.

Sollentunavägen 77, Helenelund.

Andelsvägen 9, Häggvik.

Andelsvägen 11, Häggvik.

Parkvägen 12, Helenelund.

Källa: Bygglovsenheten,

Sollentuna kommun