C: ”Vilseledande om centrum”

Såhär trång blir Friggavägen menar C...
Såhär trång blir Friggavägen menar C...
...medan majoriteten menar att det kommer att se ut såhär.
...medan majoriteten menar att det kommer att se ut såhär.
Majoritetens visionsskiss av Friggavägen i Lidingö centrum är fel och visar upp en alldeles för bred gata. Det anser Centerparitet.
- Skisser väcker alltid reaktioner. Det är för soligt eller för flashigt, säger projektledarens för centrumutvecklingen.

Nu är den andra samrådsvändan för majoritetens förslag till detaljplanen för  Lidingö centrum avslutad. På stadshuset har man tagit emot över 200 synpunkter som nu ska sammanställas.

Ett av yttrandena kommer från Centerpartiet på Lidingö. Partiet anklagar delar i majoritetens förslag för att vara felaktiga.

-Jag skulle säga att bilden över Friggavägen har vilseledande perspektiv, säger Patrik Buddgård, gruppledare för C på Lidingö

Den påstådda felaktigheten handlar om Friggavägen, gatan som går mellan Coop och centrumparkeringen som ska bebyggas med annat.

Majoritetens förslag visar en spatiös affärsgata där fritidsklädda människor flanerar. Någon betraktar ett fågelstreck som drar förbi.

Gatan utanför Coop blir ett otrivsamt schakt

Partik Buddgård (C). Foto: Centerpartiet

Enligt Centerpartiet ger bilden intryck av att vara mycket bredare än vad den i själva verket är. Med de relativt höga hus som planeras i majoritetens förslag kommer Friggavägen bli en trist, smal korridor, tror Patrik Buddgård.

– I det liggande förslaget med upp till fem våningar kommer gatan utanför Coop bli ett otrivsamt schakt istället för den småskaliga känsla vi vill få fram. Därför måste våningarna sänkas och gatan ges större rymd, säger Partik Buddgård.

Centerpartiet har tagit fram ett motförslag med teckningar där ett grönt och småskaligt centrum målas upp.

– Vårt mål är att få till en bra offentlig miljö som vi tycker sakans i nuvarande förslag, säger Patrik Buddgård.

De  visar  också vad den anser är de rätta måtten på Friggavägen, där genomskinliga ”lådor” lagts ovanpå majoritetens bild.

Friggavägen är lika bred som Biblioteksgatan  i Stockholm.

Majoriteten tar dock kritiken med ro

– Jag tycker att den är fel, säger  Rune Sirvell (M),

Han avgick nyligen som ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden men svarar på frågor tills en ersättare är utsedd.

– Den där gatan är enligt vårt förslag 12 meter bred, lika bred som Biblioteksgatan  i Stockholm. Där är byggnaderna höge. Friggavägen kommer inte att upplevas smal  enligt min bedömning.

Men Centerpartiet och även andra är oroliga just för detta. Kommer ni att möta det på någon sätt?

– Ja, självklart. Samråd är till för att titta på synpunkter och ta åt sig av vissa saker.

Exakt vad man kommer att göra med Friggavägen är inte klart. Men majoriteten låter nu ta fram bilder där man ser gatan sedd ovanifrån.

– Då tror jag att det blir tydligare hur det kommer att se ut och då tror jag inte inte att de argumenten kommer att vara så starka längre, säger Rune Sirvell.

På förvaltningen har man ännu ingen uppfattning om vem som har rätt i fråga om Friggavägen.

-Vi vet inte det, det är svårt att säga hur de har räknat i de respektive fallen, säger Gustaf Elfström, projektledare för centrumutvecklingen.

-Men jag kan konstatera att sådana här förslag skapar reaktioner och väcker känslor. Folk tycker att det är för soligt, eller ser för flashigt ut, säger han.

Han menar att bilderna inte alltid är exakta på millimetern utan ska hjälpa betraktare att förstå hur ett visst förslag kan komma att se ut i verkligheten.

Nu ska synpunkterna sammanställas på förvaltningen. Sedan ska politikerna fatta nya beslut.