Viltolyckorna ökar – så även i Vallentuna

Linda Jensen krockade med en vildsvinsgalt i höstas.
Linda Jensen krockade med en vildsvinsgalt i höstas.
Förra året inträffade rekordmånga viltolyckor i Sverige. Även i Vallentuna inträffade många viltolyckor, det förklaras med ökad viltstam och tuffare körsätt.

157 anmälda viltolyckor i Vallentuna förra året är den näst högsta siffran hittills. Flera av olyckorna förra året inträffade på länsväg 268, Väsbyvägen. Det finns många olika teorier om vad ökningen beror på. En del av förklaringen är att fler anmäler olyckor i dag. Enligt en ny lag som kom 2010 är det straffbart att inte anmäla en viltolycka.

– Det börjar gå upp för folk. Försäkringsbolagen betalar inte ut ersättning för skador om du inte gjort anmälan, säger Lars Jonsson som är Stockholms läns ansvariga polis i Nationella viltolycksrådet.

”Jag hade ingen chans att undvika vildsvinet”

Men även med tanke på den nya lagen menar Lars Jonsson att viltolyckorna ökat i takt med att arterna förökar sig. Vildsvinet har inte funnits i samma utsträckning tidigare då det under lång tid varit utrotat i Sverige.

– Det skulle gå att stävja antalet olyckor med utfodringsplatser för djuren längre bort från hårt trafikerade vägar och tänka på vilka grödor som placeras intill vägarna. Men det är en utopi att bestämma vilka grödor bönderna ska ha på åkrarna.

Viltstängsel hindrar mest olyckor

Viltstängsel är förstås en annan metod. De allra flesta viltolyckorna inträffar på vägar som inte har viltstängsel.

Älgskadefonden jobbar för att minska viltolyckor i landet. Enligt Boris Karlqvist som är informatör på Älgskadefonden hindrar viltstängslen ungefär 80 procent av viltolyckorna men i vissa fall kommer djuren upp på körbanan trots stängsel och då är olyckan nära till hands.

– När vilt hamnar på fel sida blir det ofta en tragisk utgång. Där viltstaket finns upplever bilister det som en säker väg och är inte lika uppmärksamma, säger han.

Väder och ändrad körstil bakom olyckor

Boris tror att uppgången av viltolyckor beror på flera olika faktorer. Bland annat en ökad viltstam och att bilisterna idag har ett tuffare körsätt än förr.

– Bilarna ligger för tätt vilket får konsekvenser om någon hastigt måste bromsa för ett djur. Vi har tappat bort att köra med insidan, många har tunnelsyn i bilen, säger han.

Men även vädret under föregående år spelar in i Boris teorier om ökningen.

– Vi hade en torr vår och sommar, då blir det blir en annan förflyttning av djuren. De rör sig dit mat och vatten finns och dyker upp på platser där vi inte normalt ser dem.

Nya tekniker längs vägarna

Centerpartisten Anders Åkesson som sitter i riksdagens trafikutskott tycker att Trafikverket borde satsa mer pengar på viltstängsel. Han ser också med intresse på ny teknik som Trafikverket infört på E22 några mil norr om Kalmar.

– Bilisterna blir varnade när djur närmar sig vägen, förklarar han.

På den sträckan som i övrigt har viltstängsel finns en viltpassage där djuren kan ta sig över vägen. Här finns värmekameror kopplade till varningsskyltar på vägen. När ett djur är på gång tänds varningslampor för bilisterna.

Saker alla kan tänka på

När det är fler som konkurrerar om samma mat söker sig de svagaste djuren in mot tätorterna där det också är mer trafik. Men det finns saker för privatpersoner att tänka på.

– Hur många tar hand om fallfrukter i dag? Det är viktigt att ta hand om dem för annars kommer djuren. Lägg heller inte ut mer mat till fåglarna än att de kan äta upp på ett par dagar.
Ett sätt att minska olyckorna är också att öka avskjutningen av vilt.

Så många är olyckorna – kommun för kommun

Fakta

Så här ska du göra om du krockat med vilt:

Enligt lag måste en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.

Detta ska du göra vid viltolycka:
•    Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.
•    Markera alltid olycksplatsen.
•    Ring 112 och anmäl olyckan.
•    Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.
•    Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan.
•    Försök inte att själv göra ett eftersök.
•    Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.
•    Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.

Vid anmälan till polisen ska du förutom sedvanliga person- och fordonsuppgifter tala om:
•    Olycksplatsen – vägnummer, ort, kännemärke.
•    Hur olycksplatsen är markerad – markeringsremsa, plastkasse etc.
•    Viltslag – rådjur, älg, vildsvin…….
•    Viltets flyktväg – i vilken riktning djuret försvann.
•    Detaljerad väg-/platsbeskrivning för olyckan, gärna en GPS-position.

Källa: Nationella Viltolycksrådet