Viltolyckorna ökar – toppnotering i Tyresö

Vildsvinsolyckorna blir fler. Linda Jensen från Dalarö hann inte bromsa för galten.
Vildsvinsolyckorna blir fler. Linda Jensen från Dalarö hann inte bromsa för galten.
Vildsvinsolyckorna har ökat runt om i Stockholm.
Nu befaras en ökning av vildsvinen i Tyresö och kommunen satsar extra för att hålla dem borta.
– Vi vill mota Olle i grind, säger Stefan Barthelson som är chef för naturvårdsenheten.

Förra året var ett rekordår för antalet anmälda viltolyckor i Sverige. Tyresö är fortfarande relativt skonat, men även här var 2017 ett toppår med 94 anmälda olyckor.

Merparten består av olyckor med rådjur, men Stefan Barthelson som är chef för naturvårdsenheten på kommunen befarar att vildsvinsstammen ska sprida sig.

– De verkar sprida sig från Tyresta naturreservat, säger han.

Påkört vildsvin vid Sankt Botvids källa.

”Mota Olle i grind”

Kommunen håller därför på att ta fram en åtgärdsplan för vildsvinsstammen.

– Vi är klara om kanske en och en halv månad med planen. Vi vill mota Olle i grind så att de inte dyker upp i tätorten. Vi för en dialog med alla jaktlag, men det är svårt att ena alla, säger han.

Jakttorn ska placeras ut

Kommunen har också köpt in jakttorn och ansökt hos länsstyrelsen om att få använda nattsikten. Vildsvinen är som mest aktiva när det är mörkt.

– Kommunens jägare skjuter så mycket de kan på våra marker. Men vi förhandlar med andra jakträttsinnehavare om att få skjuta på deras mark och markägare om att placera tornen på platser där vildsvinen ofta rör sig, säger Stefan Barthelson.

”Har blivit fler djur”

En viss del av ökningen av antalet anmälda viltolyckor i Sverige tror många tidningen talat med beror på en ökad benägenhet att anmäla. Den som inte anmäler gör sedan 2010 sig skyldig till brott. Men de flesta är också eniga i att djuren blivit fler.

Det är flest rådjur som blir påkörda. Så även i Tyresö.

– Det har blivit fler djur genom de milda vintrarna. Det finns ingen naturlig reducering på det sättet, säger Stefan Barthelson.

Rätt grödor på åkrarna

Men det finns andra sätt än jakt att hålla antalet viltolyckor nere. På Dalarövägen i Haninge inträffade 133 olyckor förra året. Henrik Ingvarsson som är jaktansvarig på Sandemars gods som äger mark på båda sidor vägen berättar att godset försöker att ha tänka på vilka grödor som odlas intill vägen.

– Framförallt ser vi till att inte odla oljeväxter längs med vägen. Det drar till sig vilt, säger Henrik Ingvarsson.

Värmekameror ser djuren

8 av 10 viltolyckor inträffar på sträckor som inte har viltstängsel. Centerpartisten Anders Åkesson som sitter i riksdagens trafikutskott tycker att Trafikverket borde satsa mer pengar på viltstängsel. Men han ser också med intresse på ny teknik som Trafikverket infört på E22 några mil norr om Kalmar.

– Bilisterna blir varnade när djur närmar sig vägen, förklarar han.

På den sträckan som i övrigt har viltstängsel finns en viltpassage där djuren kan ta sig över vägen. Här finns dock värmekameror kopplade till varningsskyltar på vägen. När ett djur är på gång tänds varningslampor.

”Krångligt för jägarna”

Något som annars riskerar att dämpa lusten att jaga vildsvin är reglerna kring hur köttet måste hanteras efter jakten. Bara godkända vilthandlare som kontrollerar köttet på trekiner får köpa jägarnas kött.

– Det kan vara både krångligt för jägarna att transportera till vilthandlare och det är heller inte särskilt bra betalt, säger Lars Jonsson som är Stockholms läns ansvariga polis i Nationella viltolycksrådet.

Vad ska de göra när frysboxarna är fulla?

Lars Jonsson, polisen.

Istället stannar köttet ofta i jaktlaget.

– Men vad ska de göra när frysboxarna är fulla? säger Lars Jonsson.

Svenska Jägareförbundet vill att jägarna själva ska få sälja vildsvinskött, men i höstas sade Livsmedelsverket nej till detta.

– Själva köttbesiktningen är ju en garant för att köttet är säkert, sade Arja Kautto, senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket till SVT.