Vindkraftverk ska ge grön el

Det kommunala fastighetsbolaget Huge köper ett vindkraftverk för 40 miljoner kronor.

Går projektet bra kan det bli aktuellt med fler.

Varje är ska vindkraftverket producera i snitt 7 300 megawatt-timmar. Det motsvarar 10 procent av Huges totala elförbrukning per år, enligt bostadsbolaget.

Syftet är att minska klimatpåverkan och att på sikt spara in pengar.

– Vi tycker att kommuner och kommunala bolag ska gå i bräschen för den här typen av satsningar. Det finns en miljöaspekt och en ekonomisk sida. Med ett vindkraftverk uppfyller man båda kraven, säger Lars Heinonen, driftchef på Huge.

Elen från vindkraftverket påverkar dock inte hushushållens elkostnader. Det är i stället Huge som drar ner på sina egna elkostnader.

– All den elen kommer att gå till verksamheten, vi kommer inte att sälja el vidare. En del av miljonprogramshusen har värmepumpar som drar mycket el. Den ersätter vi nu med egen el från vindkraftverket, säger Lars Heinonen.

Vindkraftverket ska placeras på Svartboklint i Bollnäs. Det hela är ett samverkansprojekt mellan flera aktörer, däribland Huge, som tillsammans ansvarar för driften av vindkraftparken.

Prislappen ligger på 40 miljoner kronor, men det är pengar som kommer att vinnas tillbaka, enligt Huge.

– Våra egna utgifter för el blir lägre. De 40 miljonerna tjänar vi in på 8–10 år, menar Lars Heinonen.

Vindkraftverket som köpts från Samkraft AB ska starta i augusti nästa år. Efter ett års drift ska det hela utvärderas.

– Då gör vi en ny prognos och ser om det blir aktuellt att köpa fler vindkraftverk.