ANNONS

Vinnare utsedd i tävling om Norrberget

Skiss från markvinnaren Besqab på husen
Så här tänker sig byggföretaget Besqab korsningen Lägergatan-Hamngatan i framtiden.
Norrberget
Det vinnande förslaget med 302 bostäder och plats för 265 bilar i garage och på gatan.
Husen syns knappt alls från sjösidan på Besqabs vision.
Husen syns knappt alls från sjösidan på Besqabs vision.
Kommunstyrelsen i Vaxholm har utsett vinnaren i markanvisningstävlingen för Norrberget. Det blev Besqab som får bebygga det gamla skolområdet.
ANNONS

– Vinnaren lyckas med tradition och förnyelse som teman få till en variation som knyter väl an till Vaxholms stadsbild, säger kommunstyrelsens ordförande, Lars Lindgren (M) i ett pressutskick, om det vinnande förslaget från Besqab Projekt och Fastigheter AB.

Beslutet att utse förslag 2, kallat ”I hamn” till vinnare fattades av kommunstyrelsen i går (23/3). Enligt kommunen var det vinnande förslaget också det som fått mest uppskattning av Vaxholmsborna.

Hus med max tre våningar

Förslaget omfattar totalt 302 bostäder fördelade på bostadsrättslägenheter och radhus med 2-3 våningar plus vind. Besqab beskriver själva området som ”varierad modern arkitektur med fasader i framför allt trä” och med ”tydliga intima gaturum med träd och grönskande öppningar in till gårdar”.

Vaxholms stad kommer nu att inleda förhandlingar med det vinnande företaget om försäljningen av marken och genomförandet av detaljplanen.
Markanvisningstävlingen påbörjades i höstas.

Beslutet att riva Norrbergsskolan och bebygga området är kontroversiellt och nyligen beslutade kommunfullmäktige, efter ett folkinitiativ, att genomföra en folkomröstning om skolrivningen.