Vision för E18: Vågsurfa – och ta linbanan

Illustration: ARKITEMA Architects
Illustration: ARKITEMA Architects
I en vision blir Enköpingsvägen Sveriges främsta upplevelsestad där man kan surfa, se utebio och odla.

På Sundbybergs stad skissas just nu på en helt ny stadsdel på Enköpingsvägen mellan Solnagränsen och SEB-huset i Rissne. Intresset för Enköpingsvägen är redan stort. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk med tio byggaktörer, har bidragit med en vision för Sveriges främsta upplevelsestad.

– Det är en väldigt central plats som kan bli en helt ny mitt av Sundbyberg samtidigt som man kopplar ihop Solna och Stockholm. Låter man tanken dra iväg kan området utvecklas i vilken riktning som helst, säger Jesper Wallin, vd på byggnadsfirman Erik Wallin som ingår i nätverket.

I ”Trestadsboulevarden” ligger fokus på aktiviteter.

– Vi vill bygga vidare på Sundbybergs starka idrottstradition, säger Jesper Wallin.

Läs mer: ”Enköpingsvägen blir en stadsdel i världsklass”

Klättring, performance och konståkning har getts plats. Granne med SEB-huset kan man i visionen surfa på varma vågor inomhus i ett surfcentrum.

Ett grönt stråk med stadsodling löper från Igelbäckens naturreservat till Ör och vidare mot Råstasjön. Madenbäcken lyfts fram, bilar få stå tillbaka. Här ska man i stället promenera, cykla, åka kollektivt – och ta linbanan.

– Sundbyberg har ganska stora höjdskillnader. En linbana från E18 till Sundbybergs centrum vore en relativt enkel investering, säger Jesper Wallin.

Banan gör stopp för rekreationsmöjligheter i Kymlinge och vid Lötsjön. Området kring stadshuset har blivit ett socialt nav med torghandel, hammam och en storbildsskärm där framtidens Sundbybergsbor kan se utebio och fotbollsmatcher.

Totalt ges plats för 11 000 bostäder.

– Eftersom inte Lidingö bygger en enda bostad kan vi bygga ett helt Lidingö i Sundbyberg, säger Jesper Wallin.

Visionen ska ses som ett inspel i stadens fortsatta planering av Enköpingsvägen.