Här är visionen för Bros nya stadsdel

Så kan småbåtshamnen komma att se ut vid Mälaren i framtiden.
Så kan småbåtshamnen komma att se ut vid Mälaren i framtiden.
En sjönära bebyggelse för 5000 personer kan snart bli verklighet om detaljplanen Tegelhagen vinner laga kraft i april.
Den nya stadsdelen har fått namnet Bro Mälarstrand.

Det nya bostadsområdet omfattar cirka hundra hektar söder om Bro intill Mälaren.

KF Fastigheter, som är ett dotterbolag till gamla Kooperativa Förbundet, har ägt fastigheter och mark i området sedan 40-talet. Nu planerar man att sälja byggrätterna eller hitta samarbetspartners som vill vara med att utveckla den nya stadsdelen – Bro Mälarstrand.

Förslaget om Tegelhagen skjuts upp

Visionsbild Bro Mälarstrand flygvy (Semrén + Månsson).

Längs stranden planeras en strandpromenad med solbryggor, kajer, småbåtshamn och en badplats.

Totalt innehåller bygget cirka 1500 bostäder i olika typer av byggnader, från envåningshus till höghus kring fyra nya torg i området.

Visionsbild Bro Mälarstrand Torg (Semrén + Månsson).

Bebyggelsen ska vara varierad med radhus, villor, flerfamiljshus, bostadsrätter och hyresrätter. Bro Mälarstrand väntas vinna laga kraft i april. Målet är att börja bygga vid årsskiftet, med första inflyttning tidigast 2020.

Visionsbild Bro Mälarstrand gatuvy (Semrén + Månsson).

Projektet har varit på gång i tio år. Olika förslag har stött på kritik och gjorts om flera gånger, vilket Mitt i Upplands-Bro tidigare rapporterat om.