ANNONS

Nya visionsbilder – så vill staden att Östberga ska se ut

Östberga visionsbild. Staden vill satsa på gång - och cykelvägar.
Så här kan det komma att se ut vid Östbergabackarna.
Mer gröna ytor, cykel- och promenadstråk. Det finns med i exploateringskontorets vision för det framtida Östberga.
ANNONS

Visionsbild för Östberga. Staden vill göra Lisebergsparken mer attraktiv.

Fler gröna ytor

Staden vill göra Lisebergsparken mer attraktiv med nya hus ut mot parken, fler aktiviteter och gröna rum.  Det ska locka fler besökare från både Östberga och Liseberg och syftar till att stärka gemenskapen mellan stadsdelarna – ett av målen med stadens satsning på Östberga.

Visionsbild för Östberga. Staden vill utveckla promenadstråket genom centrala Östberga.

Promenadstråk 

Promenadstråket genom centrala Östberga är en av de viktigaste satsningarna för att koppla ihop Östberga med Liseberg och nya Årstafältet. Trapporna ner mot Årstafältet kommer att mynna ut i ett torg med caféer och butiker.

 

Östberga visionsbild. Staden vill satsa på gång - och cykelvägar.

Gång- och cykelbanor

Mer liv och rörelse och fler människor på gatorna är viktigt för att göra Östberga tryggare. Därför satsar staden på nya gång- och cykelbanor och ställer krav på att de nya husen ska ha lokaler eller entréer ut mot gatan. Visionsbilden visar gatan Östbergabackarna.