Vistaskolan behöver en ny paviljong

Huddinge Trycket på Vistaskolan ökar, de senaste åren har man tagit emot ett flertal sexårsklasser utöver den egna lokalkapaciteten, skriver barn- och utbildningsförvaltningen.

Elever från Kästa, som ligger utanför skolans område, har också tagits emot varje år.

Nu önskar förvaltningen att man bygger ytterligare en skolpaviljong för två skolklasser, inför höstterminen.

Frågan tas upp i nämnden den 10 maj.