Vistaskolan prisades för insamling till flyktingar

I slutet av oktober anordnade Vistaskolan en insamlingskväll till förmån för människor på flykt och samlade in hela 56241 kronor som skänktes till Röda korset.

På tisdagen tackades skolans elever för sitt bidrag. Röda korsets ordförande Anna Carlstedt kom på besök och delade ut ett diplom som togs emot av skolans elevråd.