Vitaminbråk i Fältan fortsätter

Hälsobutiken i Fältöversten vill sälja vitaminer med hög dos av vitamin B6. Staden tycker de är för farliga och har stoppat dem, men tillverkaren håller inte med och har ännu en gång överklagat förbudet.
Hälsobutiken i Fältöversten vill sälja vitaminer med hög dos av vitamin B6. Staden tycker de är för farliga och har stoppat dem, men tillverkaren håller inte med och har ännu en gång överklagat förbudet.
Hälsobutiken i Fältöversten vill sälja vitaminer med hög dos av vitamin B6. Staden tycker de är för farliga och har stoppat dem, men tillverkaren håller inte med och har ännu en gång överklagat förbudet.

Redan i november 2014 förbjöd miljö- och hälsoskyddsnämnden butiken Hälsokraft i Fältöversten att sälja tabletter som innehåller mer än 25 milligram vitamin B6 per dygnsdos. Butiken har sålt produkter som innehåller mellan 37,5 och 70 milligram B6 per dygnsdos.

Kosttillskottet slutade att säljas, men beslutet överklagades till länsstyrelsen av bolaget som tillverkat produkterna.

Men länsstyrelsen nobbade också försäljningen av tabletterna, med motiveringen att det inte går att utesluta att de skulle kunna innebära hälsorisker för konsumenterna.

Petter Jonsson är enhetschef på miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm som först stoppade vitaminförsäljningen.

– I den här affären förbjöd vi försäljningen av alla kosttillskott med vitamin B6 halter som överstiger 25 milligram per dygnsdos. 25 milligram är den högsta dygnsdos som den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA anser vara säker. Det är ur ett säkerhetsperspektiv som kosttillskotten har förbjudits, säger han.

Men nu har tillverkarna av vitaminkapslarna och butiken överklagat beslutet ännu en gång – den här gången till förvaltningsrätten i Stockholm.

Tillverkarna menar i sin tur att förbudet saknar lagligt stöd och att det inte alls finns någon vetenskaplig osäkerhet kring riskerna med att få i sig en så pass stor dygnsdos av vitamin B6.

Men staden håller inte med och hänvisar till EU:s direktiv om max 25 milligram B6 per dag. Man menar också att det är upp till försäljaren att bättre bevisa att det faktiskt inte är farligt att äta så mycket av kosttillskottet varje dag.

Butiken Hälsokraft hälsar att man inte vill uttala sig i ärendet, utan hänvisar till leverantören av vitaminerna Great Earth. Anders Lindqvist VD på företaget är övertygad att man kommer få rätt att återigen sälja produkterna i Fältöversten och resten av Stockholm eftersom företaget tidigare i år fått rätt mot Gävle kommun i Faluns förvaltningsrätt i ett liknande fall.

– Vi vet att vi har säkra produkter och har grund för att säga att de är säkra. Vi har sålt tio olika produkter med halter över 25 milligram B6 i 25 år utan några reklamationer eller klagomål. Myndigheterna kan inte bara säga att de inte tycker att de får säljas utifrån en lista som enbart är rekommendationer och som dessutom inte är fastställd av EU-kommissionen. Om man börjar använda den här listan som en lag kan det spåra ur, säger han.

Att sänka halten av B6 i sina produkter vill företaget av principiella skäl inte göra då man anser att Stockholms stad har fel i sak. Däremot skulle man kunna göra tilläggsmärkningar på burken om att det skulle kunna vara farligt att äta mycket stora mängder av B6-vitamin under en längre period. Något som förvaltningsrätten i Falun vill se att man gör i den kommunen om produkterna skulle få säljas där.

– Skriver man på burken att det kan finnas risker med att ta för många tabletter om dagen i under en längre period så får kunden själv sedan avgöra hur de vill göra, säger Anders Lindqvist.