ANNONS

Nu har bygget i Rönninge Centrum dragit i gång

ANNONS

Rönninge Förra veckan påbörjades förberedande arbeten för den stora ombyggnaden av Rönninge centrum.

Företaget NCC kom för att börja dra nya vatten- och avloppsledningar genom korsningen Salemsvägen-­Stationsvägen.

Under tiden försvinner parkeringsplatserna på busstorget och i stället skapas fler korttidsparkeringar utmed Dånviksvägen i närheten av Coop.