Vittnesmål om övergrepp arkiveras av museum

Scenkonstmuseet arkiverar alla vittnesmål i #tystnadtagning.
Scenkonstmuseet arkiverar alla vittnesmål i #tystnadtagning.
800 skådespelare har skrivit på uppropet #tystnadtagning.
Nu samlar Scenkonstmuseet på Östermalm in alla berättelser och arkiverar dem.

Museet som ligger på Sibyllegatan 2 samlar in vittnesmålen från uppropet #tystnadtagning där skådespelare berättat om övergrepp och trakasserier de har utsatts för i film- och teaterbranschen. Över 800 personer har skrivit på uppropet än så länge.

Tillgängliga för allmänheten

Berättelserna och vittnesmålen kommer att kunna vara sökbara och tillgängliga för allmänheten på nätet. Men alla vittnesmål är anonymiserade och inga förövare ska heller gå att identifiera.

Uppropet arkiveras bland annat för att det är ett viktigt tidsdokument skriver museet på sin hemsida.

– Att samla in, bevara och tillgängliggöra materialet från #tystnadtagning känns som en självklar uppgift för oss. Vi säkerställer att den som i framtiden vill undersöka vad som egentligen hände på detta område hösten 2017 kan hitta svar på sina frågor, säger teaterarkivarie Marianne Seid, som kommer att arbeta med insamlingen.

Museet har även hört av sig till företrädare för uppropen ”nusjungerviut, #närmusikentystnar och #tystdansa för att göra samma arkivering.