Vittnesmålen: ”Ordföranden kör kontoret i botten”

Lidingö stads HR-avdelning har gjort en enkät med de anställda på krisande miljö och samhällsbyggnadskontoret. Nästan alla berättar om samarbetssvårigheter med nämndens ordförande.
”Denna politiker är inte intresserad av att samarbeta, utan vill bestämma allt själv”, skriver en av de anställda.

Finns också där poddar finns.


Arbetsmiljön på Lidingö stads Miljö- och stadsbyggnadskontor har kartlagts genom en enkät med de anställda på kontoret.

Resultatet av enkäten visar att majoriteten av de tjänstemännen på kontoren upplever samarbetssvårigheter med nämndens ordförande Fredrik Vinstock (M).

Krisläge på stadsbyggnadskontoret

”Denna politiker är inte intresserad av att samarbeta, utan vill bestämma allt själv”.

Så skriver en av tjänstemännen som svarat på enkäten.

Inte rättssäkert

I enkäten växer en bild fram som beskriver en situation där man är nöjd med sina kollegor och chefer. Men inte med den politiske ordföranden. Enligt enkäten har det förekommit att Fredrik Vinstock försökt få tjänstemännen att ändra i tjänsteskrivelser.

”…alarmerande är att han i dessa fall, på egen hand, försöker få oss att ändra våra bedömningar i tjänsteskrivelser”.

De svarande tjänstemännen menar att Vinstocks hanterar bygglovsärenden godtyckligt.

” Det känns inte som att alla är lika inför lagen, enligt honom. Han uttrycker sig plumpt om enskilda fastighetsägare som ”ska tröttas ut så att de säljer eller flyttar och ” Han ska inte få bygga ett skit till” Han känns jävig i ärenden.”

”Att konsekvent inte låta sökanden få sina ärenden prövade i nämnd under flera månaders tid är inte rättssäkert. Då bryter man mot lagen”.

Tröttnat på bossig stil

Det är redan många som har slutat på kontoret. Risken är att fler tröttnar på den bossiga stil som beskrivs i enkätsvaren.

”Det går inte en dag utan att jag funderar på att säga upp mig”.

”Han tror att han är chef över kontoret och kan beordra oss att göra som han säger”

Enmanspolitik som kör kontoret i botten

Tjänstemännen menar att andra politiker inte har tillräcklig insyn i hur arbetet fungerar. Enmanspolitik, beskrivs det som.

”Ordföranden kör kontoret i botten”

”Att en person kan skaffa sig sån makt att han tror att han själv kan bestämma hur ön ska se ut är helt galet”

Stadens HR-avdelning har gjort enkäten. 29 av de cirka 50 som jobbar på kontoret har svarat på enkäten.

Stadens tillförordnade stadsdirektör Daniel Broman och personalchefen Cecilia Haslum har efter en formell anmälan från skyddsombudet initierat ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med de allvarliga problemen på miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Efter massiv kritik: M har förtroende för Vinstock