Min lokala hjälte

Vittra Rösjötorp får utöka till nionde klass

EDSBERG Vittra Rösjötorp har i dag förskola och klasser upp till årskurs fem med 210 elever, men vill utöka till årskurs nio.

I augusti avslog Skolinspektionens skolans ansökan och hänvisade till att det planerades för få undervisningstimmar i vissa ämnen.

Skolan kompletterade sin ansökan och och fick efter inspektionen godkänt. Tidigast kan de nya eleverna tas emot höstterminen 2014.