ANNONS

Voilà! Så kan Råsundas nya stadskvarter se ut

Det nya klassiska förslaget, med vy från Råsundavägen.
Det nya klassiska förslaget, med vy från Råsundavägen.
Det nya klassiska förslaget, med vy från Östervägen.
Det nya klassiska förslaget, med vy från Östervägen.
Det nya klassiska förslaget, med vy från Charlottenburgsvägen.
Det nya klassiska förslaget, med vy från Charlottenburgsvägen.
Det moderna förslaget, med vy från Råsundavägen.
Det moderna förslaget, med vy från Råsundavägen.
Det moderna förslaget, med vy från Östervägen.
Det moderna förslaget, med vy från Östervägen.
Det moderna förslaget, med vy från Charlottenburgsvägen.
Det moderna förslaget, med vy från Charlottenburgsvägen.
Huset från 1946-47 som ska rivas.
Huset från 1946-47 som ska rivas.
Modernt eller klassiskt, vilken stil föredrar du?
I kväll ska detaljplanen om kvarteret Motorn i Råsunda upp i byggnadsnämnden.
ANNONS

Den 70-åriga kontorsbyggnaden i korsningen Råsundavägen-Charlottenburgsvägen ska rivas. Men vad som ska komma i dess ställe är ännu inte bestämt.

Det första förslaget, som var uppe i byggnadsnämnden i somras, möttes av ljumma reaktioner och ärendet bordlades.

Motorn råsunda

Med moderna förslaget, sett från Råsundavägen

Det förslaget präglades av en mer modern gestaltning med mörkt tegel som fasadmaterial.

Nu har en alternativ gestaltning tagits fram, som går mer mot det traditionella hållet, med putsade fasader i varma röda kulörer med inslag av ljusgrå kulörer som varierar mellan husen.

Råsundavägen

Det nya klassiska förslaget, sett från Råsundavägen

Oavsett alternativ vill JM, som köpt huset, istället för kontor bygga ett flerbostadshus om 5-6 våningar mot Charlottenburgsvägen, 8-9 våningar mot Östervägen och vid brofästet 10 våningar. Mot Råsundavägen växlar kvarteret upp från 6 våningar i nordost till 8 våningar vid brofästet.

Sammanlagt skulle det kunna bli 110-130 bostäder med verksamhetslokaler i bottenplan.

Ikväll väntas byggnadsnämnden besluta att gå vidare med planerna på samråd. Något beslut om hur det kommer att se ut kommer dock inte att fattas.

ANNONS

– Det här är två olika illustrationer på lösning. I samrådsskedet är det mer volymer som vi pratar om: hur högt, hur stort och kvarterets utformning. Men vi tycker att det är viktigt att visa på olika illustrationer för att man inte ska bli låst kring just gestaltningen. Det beslutet tas i ett senare skede, och inte nu. Det kan bli det första eller det andra, eller ytterligare något annat, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden.

ANNONS