Min lokala hjälte

Volontärer
 håller på
 att ge upp

Hans Lindholm (till vänster) och Bengt Aspegren och är redo inför dagens körning med ”Grannsamverkan på hjul”.
Hans Lindholm (till vänster) och Bengt Aspegren och är redo inför dagens körning med ”Grannsamverkan på hjul”.
Bostadsinbrotten har ökat på Lidingö de ­senaste åren.
Volontärer som tagit på sig flera av polisens uppgifter är på väg att ge upp.
– Vi är en jätteviktig resurs som polisen får gratis. De ska vara rädda om oss, säger
 Kerstin Larsen.

I mer än fyra år har ett outtröttligt gäng Lidingöbor kört runt för att öka tryggheten. De 60-talet frivilliga förarna fungerar både som polisens och kommunens förlängda arm. När det skett ett inbrott delar de ut information till grannarna, ser de klotter underrättas polisen, om de kör förbi en trasig skylt kontaktas kommunen.

Men på senare tid upplever ”Grannsamverkan på hjul” att de inte värdesätts som förr.

Samtidigt har antalet bostads­inbrott ökat kraftigt på Lidingö de senaste åren. 2015 anmäldes 176 fullbordade inbrott i villor, radhus och lägenheter, enligt Brå, Brottsförebyggande rådet. Fem år tidigare var antalet mindre än hälften.

Den attitydundersökning som kommunen gjort visar också att fler känner sig otrygga och att rädslan för att utsättas för inbrott ökar. Polisens omorganisation och en otydlighet i hur polisen ska arbeta och organiseras lokalt på ­Lidingö pekas ut som anledningar.

Under hösten har planen varit att polisen och Lidingö stad ska göra en överenskommelse där det tydligt framgår hur de ska samverka kommande år. Inbrott och den upplevda tryggheten är två punkter som ligger högt på listan.

Grannsamverkangruppen och poliser från trygghetsgruppen har sitt veckovisa onsdagsmöte i stadshuset. Från vänster: Kerstin Larsen, Bengt Aspegren, Stefan Lundh, Hans Lindholm, Katarina Stenbäck Grim.

Grannsamverkangruppen och poliser från trygghetsgruppen har sitt veckovisa onsdagsmöte i stadshuset. Från vänster: Kerstin Larsen, Bengt Aspegren, Stefan Lundh, Hans Lindholm, Katarina Stenbäck Grim.

Förutom möten fyra gånger per år där boende får chans att träffa polisen ligger ett tungt ansvar på volontärerna i ”Grannsamverkan på hjul”. Det är den gruppen som ska få Lidingöborna att känna sig trygga enligt det förslag som polisen och kommunen nu jobbar med.

Men arbetet med överenskommelsen har kört fast. Både kommunstyrelsens ordförande och ordförande i volontärgruppen är kritiska.

Samarbetet med polisen måste bli bättre, anser Kerstin Larsen, ordförande i styrgruppen.

– Jag kommer precis från ett möte där jag träffade grannstödet i andra kommuner. Jämfört med dem kan jag säga att det fungerar väldigt dåligt på Lidingö, säger hon.

”Vi är en jätteviktig resurs som polisen får gratis. De ska vara rädda om oss”

Tidigare fick de som körde Grannsamverkanbilen träffa polis både innan och efter varje körning. I dag sker det en gång i veckan när två poliser åker ut från Kungsholmen, där alla poliser på Lidingö numera utgår från. Övrig tid sms:ar polisen när något hänt. Men ­ibland kommer informationen när inbrottet redan känns gammalt, säger Kerstin Larsen.

– Vi är en jätteviktig resurs som polisen får gratis. De ska vara rädda om oss. Men om vi inte blir mer prioriterade finns en risk att folk tappar inspirationen och hoppar av.

LÄS MER: Polischefen: Vi försöker anpassa oss efter behovet

Kommunstyrelsens ordförande ­Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) säger att grannsamverkan listats som en del i att öka tryggheten just för att deras arbete kring inbrott är viktigt. Hon tycker att det är tråkigt om de inte känner sig mer prioriterade.
Generellt anser hon också att polisens löften måste formuleras tydligare innan kommunen kan skriva under överenskommelsen.

– Jag är frustrerad över att vi inte riktigt når fram. Jag tycker att vi har svårt att få polisen att förstå hur viktig en synlig polisiär närvaro är på Lidingö. Det verkar finnas olika uppfattningar kring vad det egentligen innebär, säger hon.

I förslaget står det att lokalpolisområdet på olika sätt ska arbeta för att upprätthålla lokalkännedom och polisiär synlighet på Lidingö. Bland annat genom att polisens samverkansgrupp har ett utpekat ansvar för att arbeta med den upplevda tryggheten på ­Lidingö, ”vilket främst innebär regelbunden närvaro av uniformerade poliser”.

Men Anna Rheyneuclaudes Kihlman vill ha skarpare skrivningar.

– Jag tycker framför allt att vi borde kunna få en tydligare formulering om att polisen kommer att ha stationär personal ute på Lidingö. Det ska vara poliser med bra lokalkännedom som snurrar runt på ön dagtid och kvällstid. Det är därför vi vill skicka det på remiss till nämnderna och också därför som jag inte skrivit på dokumentet.

Efter att nämnderna fått tycka till ska kommunstyrelsen bestämma om överenskommelsen mellan Lidingö och polisen ska skrivas under eller jobbas om. Tanken är att den ska börja gälla vid årsskiftet. Förutom bostadsinbrott och upplevd trygghet ska droganvändning bland ungdomar samt trafik med på priolistan.

Fakta

Inbrott och droger ökade bland unga

176  fullbordade inbrott och 212 inbrottsförsök i villor, radhus och lägenheter på Lidingö anmäldes 2015.

2010 var siffran 84 respektive 100.

Sedan 2011 har siffrorna stigit varje år.

En  attitydundersökning som gjordes bland Lidingöbor 2015 visade tendenser på att fler upplever en otrygghet mot att drabbas av bostadsinbrott.

Drogliberalismen  bland ungdomar ökar. Polisen vittnar om hög droganvändning bland unga, särskilt cannabis. Vid flera insatser de senaste åren i City polisområde har tillslagen varit anmärkningsvärt fler på Lidingö jämfört med övriga stadsdelar i regionen.

Källa: Lidingö stad