Fler volontärer och bidrag till kvinnojouren

Järfälla kvinnorjour Alexandra
Alexandra Hedborg på Järfälla kvinnojour säger att fler anmält sig som volontärer.
Kvinnojouren i Järfälla har sett en ökning av kvinnor som hör av sig. Efter uppmärksammade fall, som exemplevis dokumentären om Josefin Nilsson, så hör även fler av sig och vill ställa upp som volontärer eller med ekonomiska bidrag.

Under metoo-rörelsen uppmärksammades det sexuella våldet och sexuella ofredanden, men våld i nära relationer var något som det inte skrevs om lika mycket, menar Alexandra Hedborg, ordförande i Järfälla kvinnojour. Hon tycker det är bra att dokumentären om Josefin Nilsson lyckats väcka diskussion om detta ämne.

– Det som Josefin var med om är en tragedi men tyvärr ingenting nytt för oss som är verksamma i kvinnojourer, vi kommer dagligen i kontakt med kvinnor som befinner sig i liknande situationer, säger Alexandra Hedborg.

Ökad medvetenhet

Järfälla kvinnojour kan inte se att specifikt dokumentären om Josefin Nilsson ska ha fått fler kvinnor att höra av sig. Dock så har de sett en allmän ökning det senaste året. Även om Alexandra Hedborg inte kan svara på om huruvida metoo och liknande rörelser lett till ökningen så ser hon att de har en positiv effekt.

– Det skapar en större medvetenhet hos samhället och hjälper till att bryta tystnaden kring ämnet då detta oftast sker utom samhället synhåll, säger hon.

Vi hoppas även att det leder till att politiker vidtar fler åtgärder

Alexandra Hedborg

Trots att den offentliga diskussionen om Josefin Nilsson inte fått en märkbar effekt på antalet kvinnor som hör av sig till kvinnojouren, så menar Alexandra Hedborg på att de har noterat att fler har hört av sig och vill hjälpa till som volontärer, bli medlemmar och vill skänka ett ekonomiskt bidrag.

– Vi hoppas även diskussionen leder till att politiker vidtar fler åtgärder för att både förebygga våldet och underlätta för kvinnojourerna i deras arbete.

Utsatta kvinnor har i dagsläget flera problem med exempelvis bostadsförsörjning och andra byråkratiska hinder. Alexandra Hedborg vittnar om att dessa kvinnor inte får någon försörjning från försäkringskassan då de inte räknas som sjuka. Samtidigt kan de inte jobba, då det skulle riskera att röja deras plats.

–  Barnen kan inte gå i skolan för det kräver båda vårdnadshavarnas medgivande. Det resulterar i att barnen hamnar i kläm och inte får tillgång till den skolgång de har rätt till, säger hon.

Mer än grovt våld

Alexandra Hedborg menar på att det kan vara viktigt att uppmärksamma flera typer av våld, inte enbart de grövsta fallen.

– Det kan bidra till att skapa en bild om att våldet måste se ut på ett specifikt sätt för att klassa som våld, när det egentligen kan te sig i olika former, som till exempel psykiskt våld och kränkningar.

Fakta

Nummer att kontakta

• Om du utsätts för våld eller hot om våld så kan du ringa kvinnojouren: 020-50 50 50.

• Vid akut situation, ring SOS alarm på 112.

• Polisanmälan gör du hos 114 14.

• Järfälla kvinnojour: 08-580 269 00.