Vraken i pirathamnen – fråga för regeringen

Socialdemokraterna Helene Fritzon och Stefan Hansson i pirathamnen.
Socialdemokraterna Helene Fritzon och Stefan Hansson i pirathamnen.
Biträdande justitieminister Helene Fritzon (S) och Stefan Hansson (S), biträdande finansborgarråd, besökte pirathamnen i Årstaviken.
Nya regler ska hindra den här sortens situation i framtiden.

Ministrarna besökte en Årstavik täckt av snö. Trots det syntes vraken i den så kallade pirathamnen tydligt och Helene Fritzon (S) biträdande justitieminister meddelade att Sverige nyligen tillträtt vrakkonventionen, vilket kommer att förhindra sådana här situationer framöver.

Med det syftar hon på situationen på de olovligt förtöjda båtarna nere i Årstaviken, där dessutom en av dem brann i början av 2018.

 

Båten brann för tidigt

Det hjälper inte Stockholm stad och söderborna den här gången: Vrakkonventionen är inte tillämpbar för just denna båt eftersom branden skedde innan de nya reglerna trädde i kraft.

– Just nu ligger ärendet just nu hos Kronofogen hos vilka staden begärt en särskild handräkning, hjälp med att forsla bort vraket. Hur lång tid det kommer att ta, den frågan ligger hos Kronofogden. Det finns viss misstanke om att det kommer att ta ett tag eftersom båtägaren hittills inte visat vara sig en ansvarstagande person, säger Stefan Hansson till Mitt i Södermalm.

Fakta

Vrakkonventionen - nya regler gör det lättare att utkräva ansvar.

3 februari 2018 trädde vrakkonventionen i kraft. Det betyder att fartygsägare blir skyldiga att avlägsna vrak efter sjöolyckor och måste betala för de åtgärder som krävs för att bärga vraket.

En sådan skyldighet har tidigare saknats i svensk rätt. I situationer där vrakägare inte tar ansvar får Sjöfartsverket utökade befogenheter att ta bort vraket. Till exempel får myndigheten nu ta bort vraket på ägarens bekostnad. Ägaren ska också ha en ansvarsförsäkring för att täcka sitt kostnadsansvar.

Källa: regeringen.se