ANNONS

Därför är vräkningshotade hotellbåten kvar vid Söder Mälarstrand

MS Kronprinsesse Martha, Thomas Jäderberg
Thomas Jäderberg vill inte slåss mot staden som han älskar.
Hotellfartyget M/S Kronprinsessan Märta skulle bort från kajplatsen omedelbart, sa staden i april.
Nu har månader passerat – och båten ligger kvar.
– Vi är fullbokade hela sommaren, säger Märtas ägare och VD Thomas Jäderberg.
ANNONS

Solen skiner på hotellfartyget M/S Kronprinsessan Märta, som ligger förtöjd vid Söder Mälarstrand. Några gäster sitter i fören, äter lunch och njuter av utsikten mot Stadshuset.

Båtens ägare och VD, Thomas Jäderberg, slår sig ner vid ett av borden.

– Sommarkvällar när det är vackert väder är baren alltid fullsatt, säger han.

MS Kronprinsesse Martha, Thomas Jäderberg

Thomas Jäderbergs verksamhet är igång. Foto: Pekka Pääkö

Sommaren var osäker

I början av april skrev Mitt i Södermalm om Thomas Jäderberg och hans hotellfartyg. Då var det osäkert om verksamheten skulle få finnas kvar nu i sommar.

Stadsbyggnadskontoret hade då meddelat honom att båten skulle flyttas med omedelbar verkan, på grund av att fartygets tidsbegränsade bygglov hade löpt ut.

ANNONS

Thomas Jäderberg fick veta att fartyget låg olagligt eftersom det inte kunde få ett permanent bygglov, då en hotellverksamhet inte är förenlig med gällande planbestämmelser på kajen.

– Det kändes konstigt och kom som en blixt från klar himmel, säger han.

Thomas och fartyget är kvar

Anledningen till att hotellfartyget ligger kvar är att stadsbyggnadskontorets beslut inte har vunnit laga kraft, efter att Thomas Jäderberg har överklagat.

– Sånt här kan det hålla på ett tag. Nu ligger ärendet hos Länsstyrelsen som är första instans, säger Mikael Andersson Ståhl, tf bygglovschef på stadsbyggnadskontoret. 

Han förklarar att medan ärendet ligger i en överklagande instans kan staden inte tvinga Thomas Jäderberg att flytta fartyget.

– Det är inte avgjort ännu, säger Mikael Andersson Ståhl.

MS Kronprinsesse Martha, Thomas Jäderberg

Thomas Jäderberg bakom bardisken på fartyget. Foto: Pekka Pääkö

Vill ha tillfälligt bygglov

Stockholms stad arbetar med Stockholms hamnar för att ta fram en ny kajstrategi för staden. Där ingår förslag på en planändring så att kommersiella aktörer som kaféer, restauranger och andra verksamheter ska kunna få bygglov vid kajerna för att bidra till ökat folkliv.

Men den planen är ännu inte i hamn, utan beräknas bli klar tidigast runt år 2020/2021.

Och tills dess hamnar M/S Kronprinsessan Märta i kläm.

– Vi skulle vilja ha ett tillfälligt bygglov tills den nya planen för kajen är klar, säger Thomas Jäderberg.