Vrede över skövlad skog

Kjell Borgström från Naturskyddsföreningen Tyresö tycker att Vattenfall borde gå försiktigare fram när bolaget röjer i naturreservat.
Kjell Borgström från Naturskyddsföreningen Tyresö tycker att Vattenfall borde gå försiktigare fram när bolaget röjer i naturreservat.
Vattenfalls skövlingar i Alby har väckt ilska.

– De har gått fram besinningslöst, som efter en storm, säger Kjell Borgström från Naturskyddsföreningen.

Hassel, enar, tallar – allt nästan ända ner till minsta blåbärsris har Vattenfalls underentreprenörer fått med sig när de skapat ledningsgator i Albyreservatet. Kvar finns bara kraftledningsstolparna som nu tronar i ensamt maje­stät.

Syftet med fällningen, som utförts av energijätten Vattenfall, är att se till att höga träd inte ramlar på kraftledningarna och orsakar strömavbrott när vindarna blåser. Och Vattenfall har lagen på sin sida.

– Men det har ändå lett till ramaskri här ute. Folk är förskräckta, säger Stefan Barthelson, verksamhetsansvarig vid Alby friluftsgård.

En av dem som slog larm är Kjell Borgström från Naturskyddsföreningen Tyresö. Uppbragt visar han flera av de skövlade skogspartierna i det populära, flitigt använda naturreservatet.

– Titta! Det ser ju ut som efter en storm. Även om Vattenfall får göra så här borde de kunna vara mer försiktiga. Det här är faktiskt ett naturreservat, säger han.

Efter att bland annat Naturskyddsföreningen slagit larm kontaktade Stefan Barthelson och kommunekologen Göran Bardun energijätten. Stefan Barthelson berättar att Vattenfall då gick med på att visa större försiktighet i skogen kring det gamla båtsmanstorpet Ahlstorp – något som räddade ett 20-tal ekar. Bolaget ska också återställa de markområden som förstörts då energijättens stora fällningsmaskiner tog sig fram tidigare i januari då tjälen ännu inte gått i marken.

Stefan Barthelson tycker att det är synd att Vattenfall låter det gå så långt mellan röjningstillfällena i Alby. Hade företaget röjt tätare hade man enbart kunnat ta de högsta träden, medan andra fått växa upp, menar han.

– Som det var nu hade de nästan inget annat val än att ta allt. I stort sett alla träd nådde ju upp till ledningarna, säger han.

I framtiden ska röjningen i Alby gå till på annat sätt, hoppas han.

– Vi ska försöka få till ett avtal som innebär att vi får sköta röjningen i reservatet och att Vattenfall bara inspekterar, säger han.

Mikael Björnér, kommunikationsansvarig på Vattenfall eldistribution, uppger att skog som finns under den typen av ledningar som går genom Alvik ska ses över vart åttonde år.

– Eftersom det är ett naturreservat tog man det ytterst försiktigt förra gången. Nu, 16 år senare, blev det ett ordentligt tag vilket syns påtagligt. Det är lite olyckligt att det fick gå så många år, säger han.

Vattenfall planerar fler röjningar.

– Vi håller på i Tyresta naturreservat och ska fortsätta lite till där. Vi gör röjningen i samråd med förvaltaren. Vi ska också fortsätta i Stormyraområdet. Då kommer vi att ta mer hänsyn till naturen och bland annat använda motorsåg i stället för skogsmaskiner, säger Mikael Björnér.

Fakta

Därför bildas naturreservat

Det finns 3 500 naturreservat i Sverige. Enligt miljöbalken får naturreservat bildas av fem olika skäl:

Bevara biologisk mångfald.

Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer.

Tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer.

Skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Källa: Naturvårdsverket