VVS-programmet flyttas till Kista

Kista VVS- och fastighetsprogrammet finns i dag på Enskede gårds och Kista gymnasium.

Men nu har utbildningsnämnden beslutat att verksamheten i Enskede gård läggs ner och flyttas till Kista gymnasium.

Detta för att mer effektivt kunna nyttja lokaler och utrustning när elevantalet minskar i staden.