Vykortet märkt ”Torsknäsa” kom fram till Bosse

I Sursta kan det inte alltid vara så kul. Om man ska döma efter namnet.  I ortsnamnsregistret kallas Påtåker också ”Portåker  Till höger en karta över Fisknäbben – fotritad.
I Sursta kan det inte alltid vara så kul. Om man ska döma efter namnet. I ortsnamnsregistret kallas Påtåker också ”Portåker Till höger en karta över Fisknäbben – fotritad.
Fisknäbben, Skrikboda och Avunden.

Skämtnamn, säger du. Inte alls! Alla dessa platser ligger i Vallentuna.

När nya gator och platser namnges i dag är man mer försiktig. I nya Kristineberg ska gatorna få namn efter naturen.

Det har sina fördelar att bo på en ovanlig adress. Till exempel att posten alltid verkar kunna leverera brev, även om adressen är alldeles uppåt väggarna.

Bosse Lutteman bor i Fisknäbben i södra Vallentuna. När kollegan Klas Tingsberg skulle skicka vykort till ­honom gjorde han ett experiment.

– Jag skrev Bosse Lutteman, Torsknäsa – och det kom fram! säger han.

Fisknäbben fick sitt namn 1939, när fastigheten styckades av från Bällsta.

– Det var en trädgårdsanläggare från Dalarna som ville ha en tomt med speciella egenskaper. Den skulle ligga centralt och ändå avskilt och det måste gå rinnande vatten genom tomten, berättar Bosse Lutteman och ritar upp tomtens form med foten i snön. Litet spetsig är den, kanske som en fiskmun.

Ingen som Mitt i frågar, varken forskare eller kommunens kulturförvaltning vet med säkerhet var namnet kommer ifrån. Enligt Lennart Rosander, etnolog på Stockholms läns museum var det vid den här tiden ganska vanligt att ge fastigheter namn efter hur de såg ut.

Med Vallentunamått mätt är Fisknäbben ett nytt ortsnamn. Många platsnamn som finns kvar än i dag har sitt ursprung i medeltiden och järnåldern.

– Det är en del av vårt immateriella kulturarv, säger Sigurd Rahmqvist, medeltids­historiker och ­Vallentunabo.

De tjuriga orterna Skrikboda, som ligger i Brottby och Sursta, som ligger väster ut, intill Väsbyvägen är två exempel. Dock är det osannolikt att platserna namngavs efter invånarnas humör. Det var vanligt att medeltida torp hette någonting-boda.

Skrikboda var ett medeltida torp underställt sätesgården Stora Benhamra. Sigurd Rahmqvist tror att ”Skrik” i Skrikboda kan ha med fågelnamnet skrika att göra.

Ändelsen ”sta” i ett ortsnamn var vanligt ännu tidigare. ”Sta” betyder plats eller ställe och är samma ord som stad. Enligt kommunens kulturmiljöweb kan namnsammansättningen Sursta tolkas som ”den blöta platsen”.

Nära Sursta, vid flygfältet ligger Gullbron, där enligt sägnen ett vikingaskepp fullastat med guld ska ha sjunkit. På 1700-talet var platsen inte präglad av rikedom.

Då låg här dagsverkstorpet Avunden, berättar Sigurd Rahmqvist. Den typen av namn har många torp från den tiden. Andra exempel är Torkan och Glädjen. Kanske var de namngivna efter hur invånarna eller platsen var.

Vallentuna växer. Och nya gator och torg måste få namn. I kommunen finns en namnberedningskommitté som tar fram namnförslag som sedan beslutas av politikerna.

– Man försöker spinna på gamla verksamheter och gamla ortsnamn, säger Sofia Skoglar, namnberedningen.

I Vallentuna är naturnamnen populära på nya gator. Näst på tur att få nya namn är gatorna i Kristineberg.

– Där håller vi på att ta fram förslag. Ännu kan vi inte avslöja exakta namn. Namnen har anknytning till smådjur, insekter och växter som finns i den hällmarksskog som området består av, säger hon.

tel

Fakta

Fler platser med märkliga namn

Onödan – torp

Skrattby – gård i Össeby Garn

Lorthavet – villaområde Ormsta

Kladdarna – odling vid Vallentunasjön

Mesormen – sjö i Össeby Garn

Källa: www2.sofi.sewww.vallentuna.se/kulturmiljowebben