Wallenstam bygger mer

hallonbergen Snart är Tuletornen och Tuletorget helt färdigställda – och Wallenstam har redan hittat ett nytt projekt i Sundbyberg. Förra veckan stod det klart att de köper fastigheten Freden större 11 vid Rissneleden av Profi fastigheter. Köpesumman: drygt 493 miljoner kronor.

Fastigheten består av 37 000 kvadratmeter befintliga byggnader och har byggrätt för 600–800 nya lägenheter. Wallenstam tar över fastigheten den 31 mars. Då börjar arbetet med att utforma byggnaderna i samarbete med kommunen.

– Det är inte bestämt exakt vilka upplåtelseformer det blir än. Vårt fokus ligger på hyresrätter men det kommer nog att bli ett blandat bestånd, säger Elisabeth Vansvik, pressansvarig på Wallenstam.