Wanngård (S): Hersi bör avgå

wanngård
Finansborgarrådet Karin Wanngård (S)
Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) stödjer Miljöpartiet och menar att Awad Hersi (MP) bör avgå.

– Jag stödjer MP. Han bör avgå.

Förra veckan berättade Mitt i att massiv kritik riktas mot Awad Hersi (MP) ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Flera tjänstemän, anställda och före detta anställda, på stadsdelsförvaltningen vittnar om att han bland annat ska ha strukit delar från tjänsteutlåtanden och försökt påverka vem som får försörjningsstöd.

Efter uppgifterna krävde det egna partiet hans avgång och meddelade att de känt till att det funnits problem med hans ordförandeskap.

I torsdags beslutade Spånga-Tensta stadsdelsnämnd att en extern utredning, ska granska Awad Hersis agerande.

Utöver ordförandeskapet i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har Awad Hersi (MP) flera politiska uppdrag. Han är ledamot i kommunfullmäktige, ledamot av kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter, miljöpartiets gruppledare i arbetsmarknadsnämnden och ersättare i koncernstyrelsen.

Liberalerna i staden har i ett brev till finansborgarrådet Karin Wanngård krävt att han bör ta en time out under tiden han är föremål för en utredning.

Under frågestunden på kommunfullmäktiges sammanträde på måndagskvällen pressades Karin Wanngård hårt av både Liberalerna och Moderaterna som vill ha besked om hur majoritetsledaren ska hantera att Awad Hersi (MP).

– MP har sagt att han ska avgå. Det verkar inte fungera men det är upp till Miljöpartiet att lösa. Jag har inte mandat att avsätta honom. Det är olyckligt att han fortsätter och inte tar avgångskravet på allvar, säger Karin Wanngård.

– Jag utgår från att MP löser det här.

Hon berättar att hon inte tidigare känt till den kritik som riktas mot honom.

– Det är allvarligt om han efterforskat i försörjningsstöd. Även att ändra i tjänsteutlåtanden är allvarligt. Det ska vara tjänstemännens specialist bedömning och det är inte meningen att politiken ska gå in och göra ändringar, säger Karin Wanngård.

Awad Heris själv har i annan media meddelat att han inte tänker kliva av sina politiska uppdrag . Han påstår att det pågår en intern politisk smutskastningskampanj mot honom.

Sara Pettigrew, intern gruppledare för MP i Stockholm, har krävt Hersis avgång och berättat att de juridiskt inte kan tvinga honom att avgå nu, men säger att alla nämnder omväljs vid årsskiftet.

Kan det bli aktuellt att utesluta honom från partiet?

– Det är för tidigt att säga. Hersi har uppmanats att avgå och eftersom han valt att inte göra det är det viktiga nu att valberedningen tar fram en motkandidat, säger Sara Pettigrew.

Mitt i söker Awad Hersi för en kommentar.