ANNONS

Wättingestråket ska bli mer attraktivt

Carolina Resander, med cockerspanieln Rufus tycker att Wättingestråket är fint som det är. "Fast en hundrastgård vore bra.", säger hon.
Carolina Resander, med cockerspanieln Rufus tycker att Wättingestråket är fint som det är. "Fast en hundrastgård vore bra.", säger hon.
Först ska busstorget lyftas - och sedan Wättingestråket. Men först vill kommunen veta vad Tyresöborna vill se längs den långa parkvägen.
ANNONS

Att snygga till och tillföra nyheter längs Wättingestråket är enligt kommunens samhällsbyggnadsförvaltning möjligt tack vare att området mellan Tyresö gymnasium och Granängsringen förvandlas till ett nytt bostadsområde med 800–1 000 nya hyresrätter och bostadsrätter.

– När vi jobbar med olika projekt tar vi alltid in exploateringsbidrag från byggherrarna. Dessa bidrag ska alltid gå tillbaka till kommuninvånarna i form av exempelvis förbättrade vägar, stråk eller parker, säger planchef Heléne Hallberg.

För att få in förslag från invånarna på hur Wättingestråket skulle kunna utvecklas planerar kommunen att i början av november lansera en webbenkät.

– Vi har själva massor av idéer, men först vill vi veta vad Tyresöborna tycker. Det kan ju till exempel handla om belysning, sittbänkar, dammar, konst eller roliga aktiviteter som man saknar, säger Johanna Ronnheden, landskapsarkitekt.

I omdaningen av Wättingestråket ingår också ett lyft av busstorget med målet att torget ska bli säkrare för fotgängare, kännas tryggare och mindre mörkt. Här är arbetet med att ta fram skisser i full gång. En optimistisk uppskattning är att omdaningen ska kunna starta redan om ett år.

Även det nya bostadsområdet mellan Tyresö gymnasium och Granängsringen är på skisstadiet. Tanken är att planerna ska presenteras för Tyresöborna före sommaren.

Vad tycker du att kommunen ska göra med Wättingestråket?

Rosi Berg, Bollmora:

– Jag tycker att det är viktigt att bevara naturen som den är. Bergen, träden och ängarna ska vara kvar.
Hanna Järvilehto, Bollmora:

– Det här är väl snart den enda ängsmarken som är kvar. Jag är nöjd som det är, men fler papperskorgar till hundbajs vore bra.
Pelle Oldfeldt, Farmarstigen:

– Jag tycker att det vore fint om det blev lite mer parkmiljö, i stället för bara gräs. En fontän vore fint, till exempel.
Hans Gerdtsson, Farmarstigen:

– Det vore fint om de kunde ta bort blåsten, ha, ha! Nej, allvarligt talet vore det fint med en utomhusscen, men i övrigt bevara grönytorna.