William väcks av fabriksbuller

Catherine Olsson och Fredrik Nilssons son William brukar vakna av oväsendet från betongfabriken mitt emot.
Catherine Olsson och Fredrik Nilssons son William brukar vakna av oväsendet från betongfabriken mitt emot.
Trots att Fredrik Nilsson har valt att bosätta sig på landet, är det allt annat är lugnt hos honom. En närliggande betongfabrik väcker honom och hans familj nästan varje morgon.

– Ibland går det inte ens att vistas här hemma på grund av oljudet, säger Fredrik Nilsson.

När man kör på uppfarten till Fredrik Nilsson och hans sambo Cathrine Olsson hus, som ligger längst med Enköpingsvägen, möts man av en idyll.

Ett litet rött hus med vita knutar, omgiven av skog.

Men det är något som förstör idyllen. På andra sidan gatan, cirka 100 meter från deras hus, ligger betongfabriken Swerock. Hit kommer många tunga lastbilar för att leverera fabriksbetong, grus och bergkross. På morgnarna, ibland så tidigt som klockan fem, vaknar familjen av buller, oljud och tung trafik.

– När man ligger i sängen är det som att hela rummet vibrerar, berättar Fredrik Nilsson.

När Fredrik Nilsson flyttade hit 1995 bodde han själv. Men nu, när han har sambo och en son på 15 månader är det inte lika lätt att ignorera bullret på andra sidan vägen.

– William vaknar när de sätter igång fabriken på morgonen. När han hör skoporna slå blir han rädd och orolig, berättar Fredrik Nilsson.

– Tyvärr börjar han bli van vid oljudet, fyller Catherine Olsson i.

Ibland är det så illa att Fredrik Nilsson, som just nu är pappaledig, tar med sig William och åker hem till sina föräldrar, då oljudet blir för mycket. Ibland måste William till och med bära hörselkåpor när familjen är ute och leker.

– Vi har funderat på att flytta på grund av det här, säger Fredrik Nilsson, som retar sig på att Swerock aldrig har frågat honom eller hans grannar hur de upplever situationen, vilket de egentligen har skyldighet att göra.

Han reagerar också på att Swerock planerar att utöka sin verksamhet, trots att han redan nu har klagomål.

– En verksamhet har krav på sig att hålla sig uppdaterade på om de stör de som bor i närheten, säger en av kommunens miljöinspektörer, Ulla Kujala och fortsätter:

– Om det enligt miljöbalken är en störning, kollar man vidare om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att åtgärda det. Det är verksamheten själv som står för kostnaderna för åtgärderna.

Michael Carlsson, som är produktionschef för Swerock i Stockholm och Uppland, säger att han har svårt att förstå familjens klagomål och att man har bra koll på huruvida ljuden från fabriken är störande eller inte.

– Jag kan säga som så, att oljudet från vägen emellan fabriken och huset, är högre än bullret från fabriken.

Han tycker att Swerock har visat de boende hänsyn genom att minska ner det som framkallar buller på morgnarna. Han tillägger också att anledningen till att de ansöker om utökad verksamhet är just för grannarnas skull.

– Lastbilarna kommer i stället att ställas upp på ny mark som kommer att arrenderas. Vi kommer också inom kort att lämna in bygglovsansökan på bullerplank.

Eftersom ärendet är under utredning är han försiktig med att säga mer än så.

Även Åsa Bergström, tillförordnad bygg- och miljöchef i kommunen anser att Swerock har tagit sitt ansvar för att rätta till olägenheterna för Fredrik Nilsson och hans grannar, även om hon har synpunkter på att det har tagit lite för lång tid.

Konflikter kring bullerproblematik är vanliga och svåra att hantera, enligt henne.

– Folk uppfattar alltid ljud olika. Det som en person uppfattar som störande, är inte problematiskt för någon annan.

Trots att Swerock vidtar åtgärder för att minska oljud och buller för de som bor i närheten, kan problemet dock kvarstå för Fredrik Nilsson och hans grannar.

– Det finns riktvärden för industribuller som Naturvårdsverket har tagit fram, men det är verksamhetens ansvar att se till att man håller sig inom dem, säger Åsa Bergström.

Fakta

Vidta åtgärder

Enligt miljöbalken kan både fastighetsägare och verksamhetsutövare tvingas vidta åtgärder om det finns risk för att olägenheter för människors hälsa eller miljö uppstår.

Om tillsynsmyndigheten anser att det är nödvändigt kan de också tvingas att bekosta bullermätningar och utredningar.

Miljöbalken tillkom 1998.