Xenter får betala tillbaka

Botkyrka 171 600 kronor – så mycket måste utbildningsanordnaren Xenter i Botkyrka kommun betala tillbaka till Myndigheten för yrkeshögskolan. Detta efter att de har fått statsbidrag för studerande som inte gått utbildningen.

I samband med att Xenter lämnade in sina betygssammanställningar granskade myndigheten hur mycket som hade begärts i statsbidrag.

Det framkom då att Xenter vid tre tillfällen fått för mycket statsbidrag på sammanlagt 171 600 kronor.