ANNONS

Fartyg i yrkestrafik kan tvingas bort från reservat

Fartyg i Värmdöreservat måste flyttas
Fartygen har legat förtöjda på naturskyddat område i flera år. Länsstyrelsen kräver nu att fartygen flyttas till en annan ankringsplats.
Ägaren till två fartyg som går i yrkestrafik i skärgården, fartyg som ligger förtöjda i ett naturreservat i Värmdö, kan tvingas att hitta en ny ankringsplats. Länsstyrelsen bedömer att förtöjningarna strider mot strand- och reservatskyddet. Fartygens ägare säger att en flytt kan komma att påverka verksamheten.
ANNONS

Länsstyrelsen har under juli månad beslutat att två fartyg som går i yrkestrafik i skärgården måste hitta nya ankringsplatser.

Orsaken är att fartygen ligger förtöjda i ett naturreservat, Hjälmö-Lådna naturreservat.

Länsstyrelsen har kommit fram till att det saknas dispens både från strandsskyddsbestämmelserna och från reservatföreskrifterna.

Riskerar inbrott och skadegörelse

Björn Hall som äger fartygen, och som också är bosatt på ön, säger att han har haft fartygen liggande på platsen i flera år, och att både han och markägaren har utgått från att det har varit enligt reglerna. Platsen har de valt bland annat för att slippa skadegörelse och inbrott som han råkat ut för när fartygen legat förankrade på andra platser

Skulle fartygen behöva flyttas till en ny ankringsplats, säger Björn Hall att det kommer att påverka hans verksamhet. Med fartygen bedriver han bland annat sophämtning i skärgården, liksom transporter bland annat av byggmaterial.

– Jag tycker för det första att vi har hela skärgården. Vi tar upp 38 meter av stranden. Där fartygen ligger är det ett högt berg och jag har aldrig sett en människa klättra i de här bergen. Vi tycker att de 38 meterna är försumbara.

I det här specifika fallet bedömer länsstyrelsen att de förankrade fartygen framförallt påverkar friluftslivet, att allmänhetens tillgång till stranden begränsas.

Spelar det roll att det kan påverka Björn Halls yrkesverksamhet?

– Jo, det kan det göra och han har anfört det. Men det bör finnas andra platser utanför naturreservatet som kan fungera tillräckligt bra, säger Mattias Jansson, miljöhandläggare och tillförordnad enhetschef på Enheten för natur- och viltvård på länsstyrelsen.

ANNONS

Mattias Jansson fortsätter:

– Både strandskyddet och naturreservatet har starka förbudsbestämmelser och det ska till starka skäl för att ge dispens från dessa.

”Dom har regelverk”

Fartygsägaren Björn Hall har förståelse för att länsstyrelsen tagit upp ankringsplatsens lämplighet:

– Dom har regelverk som dom ska förhålla sig till, det är naturligt att dom tar upp det. Men vi behövs också för att skärgården ska fungera. Om inte vi tar hand om soporna, vart ska soporna då ta vägen?

Om länsstyrelsens beslut skulle stå fast, Björn Hall tänker överklaga beslutet, blir alternativet för honom att flytta fartygen till en annan ankringsplats, för hans del till en annan ö, något som kommer att påverka verksamheten. Han kommer att bli beroende av att kunna ta sig till och från ön vilket kan innebära svårigheter speciellt vintertid beroende på isarna.

– Det kommer att hämma verksamheten. Vi behöver kunna driva vår näring där vi bor, den här typen av näring tycker jag höra hemma i skärgården. Det går inte att bo ute i skärgården om man inte jobbar i skärgården.

”Bör känna till reglerna”

Mattias Jansson på länsstyrelsen påpekar att som yrkesutövare och markägare särskilt i skärgården bör man ha kunskaper om strandskydds- och reservatsregler. Men även om regelverket är tufft kan länsstyrelsen rucka på sina beslut. Om exempelvis en näringsidkare inte hittar en annan lämplig placering, kan länsstyrelsen tänka om.

– Då kan det överskugga allmänna intresset, säger Mattias Jansson.

Björn Hall tycker för sin del att strandskyddsrelgerna bör ses över:.

– Det hämmar till stor del utvecklingen av skärgården. Det är klart att det ska finnas regler men i dag är kraven för tuffa.