Ytterligare 140 kan få ett sommarjobb

210 kommunala sommarjobb för unga är redan klara i Skarpnäck.

Men det kan bli ­ytterligare 140.

– Det är jätteviktigt att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden, skaffar sig erfarenhet och får en rad i sitt CV. Men också att de har sysselsättning under sommaren, säger Margareta Östrand, stadsdelsdirektör i Skarpnäcks stadsdelsområde.

Trycket på de kommunala sommarjobben är stort. I år har 670 unga sökt de jobb som bland annat finns inom äldreomsorgen, förskolan och parkskötseln.

Från början fanns det bara pengar till 65 platser, vilket skulle ha inneburit att bara var tionde sökande fick jobb.

Men stadsdelen fick därefter 1,3 miljoner från ­Söderortsvisionen och kunde därmed bekosta runt 200 platser, lika många som ifjol.

Sedan dess har politikerna i Stadshuset gått ut och gett flera stadsdelar i uppdrag att skaffa fram fler jobb. I Skarpnäcks fall vill man prioritera ungdomar på Skarpnäcksfältet och i Bagarmossen.

– Om man tittar på de socio­ekonomiska faktorer­na så finns det ett större behov där, säger Margareta Östrand.

Nu söker förvaltningen med ljus och lykta efter fler arbetsplatser.

– Optimistiskt räknat skulle vi kanske kunna få fram ytterligare 140 platser, och det vore ju fantastiskt, säger Margareta Östrand.

Det får dock inte vara vilka jobb som helst eftersom kommunen ska betala notan.

– Nej, vi kan ju inte ordna jobb på Ica, det skulle snedvrida konkurrensen. Det måste vara skattefinansierade arbetsplatser.

Administratör Rose-Marie Lithén och henne kollegor jobbar nu för högtryck med att hitta arbetsplatser som passar. Ferieperioden måste ju bli en bra erfarenhet för både parter, betonar hon.

– Ungdomarna måste få en bra handledning och det måste även finnas en back up för arbetsplatsen ifall det kommer ungdomar som inte tar jobbet på allvar, ­säger Rose-Marie Lithén.

Fakta

Unga under 18 år prioriteras

Kommunala sommarjobb erbjuds unga som är födda 1994, 1995 och 1996

Unga under 18 år prioriteras. Det gör även sökande som har en funktionsnedsättning eller särskilda sociala behov.

I övrigt fördelas jobben genom lottning.

Lönen (inklusive semesterersättning) varierar beroende på ålder mellan 73,50 kronor per timme och 93,50 kronor.

Källa: Stockholms stad