Ytterligare M-avhopp i Vaxholm

Fyra av de sex M-avhopparna lämnar uppdrag som ledamöter i kommunfullmäktige. Det är en betydande del av moderaternas fullmäktigegrupp på totalt tio ordinarie ledmöter.
Fyra av de sex M-avhopparna lämnar uppdrag som ledamöter i kommunfullmäktige. Det är en betydande del av moderaternas fullmäktigegrupp på totalt tio ordinarie ledmöter.
Sex moderater i Vaxholm har nu hoppat av sina uppdrag, i protest mot kommunalrådet Lars Lindgren (M).

"En förändring av ledarskapet kräver modet att flytta på ledare" skriver de i ett gemensamt uttalande.

Först var de fyra. Nu har det blivit känt att inte mindre än sex moderater med förtroendeuppdrag slutar som följd av att Lars Lindgren (M) sitter kvar som kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm.

– Det är klart att det var en besvikelse. Jag hade ju sett fram emot att ett nytt team skulle leda, med nya idéer, men så blev det inte, säger Dan Pierre (M) som valt att hoppa av sitt uppdrag som ledamot i fullmäktige.

På det första mötet efter sommaren – i slutet av augusti – skulle moderaternas fullmäktigegrupp i Vaxholm rösta för en rad förslag för att förbättra arbetssätt och styrning i partiet.

Ett av flera förslag från partiets arbetsgrupp var att Lars Lindgren skulle avgå som kommunstyrelsens ordförande. Alla förslag antogs, utom det om Lars Lindgren.

Nu har sex ledande moderater valt att hoppa av. I veckan presenterade de ett gemensamt uttalande där de utvecklar varför (se nedan). Bland annat skriver de:

”Det är en konsekvens av bristen på ledarskap, öppenhet och demokrati inom Moderaterna i Vaxholm idag.”

– De har ju gjort ett gediget bra organisationsarbete som vi stödjer, men för att göra den förändringen tycker vi att vi behöver få in ett nytt kommunalråd, säger Anna Hansson (M), och syftar på de förslag som den interna arbetsgruppen under ledning av Karin Enström (M) tog fram.

Anna Hansson lämnar som Mitt i tidigare rapporterat både uppdraget som fullmäktigeledamot och som ordförande i M-föreningen i Vaxholm.

Rickard Gille (M) lämnar tolv uppdrag i kommunen.

Vad ska du göra nu?

– Det har jag inte bestämt, men det är klart att det blir lite luft i agendan nu.

– Jag behöver hämta andan och fundera över hur jag ska arbeta med mitt samhällsengagemang i framtiden.

– Jag vill ju Vaxholms bästa och jag anser i själ och hjärta att partiet behöver en ny ledning för att kunna göra ett bra val 2018 . Men exakt hur och om jag kommer att driva den frågan aktivt kan jag inte svara på nu.

Läs mer:

Toppmoderater lämnar Vaxholms M-ledning

Beslut om Lars Lindgren (M) dröjer

Lars Lindgren kandiderar igen

Fakta

Så skriver avhopparna:

Därför lämnar vi politiken i Vaxholm.

Vaxholm 2016-09-10

Undertecknade Moderata politiker har valt att lämna våra förtroendeuppdrag. Motivet till detta svåra beslut är framförallt att vår syn på ledarskap, demokrati och öppenhet markant skiljer sig från den som finns inom partigruppen. Det är således inte i första hand innehållet i sakpolitiken som ligger till grund för detta beslut utan skiljelinjen ligger i hur det politiska arbetet bedrivs såväl internt som externt. Det är även här vi får starkast kritik från medborgarna.

I våras tillsattes därför en intern arbetsgrupp vars uppgift var att se över organisation och styrning inom parti och partigrupp. Karin Enström (M) var sammankallande och Länsförbundet var även representerat genom Kjell Jansson, Moderat Länsordförande. Gruppens rekommendationer var kloka och väl avvägda. Ett byte av Kommunstyrelsens ordförande (KSO) utgjorde fundamentet för gruppens förslag. Partigruppen antog samtliga rekommendationer förutom bytet av KSO. En förändring av ledarskapet kräver modet att flytta på ledare. Om man nöjer sig med att rita om organisation och processer är risken stor att den önskade förändringen uteblir.

Vi som har valt att lämna våra uppdrag har i diskussioner med partigruppen varit tydliga med att ett byte av KSO efter halva mandatperioden är både rimligt och nödvändigt för att främja en positiv utveckling av det politiska arbetet och av väljarnas förtroende. I november 2015 fick valberedningen i uppdrag av partigruppen att hitta en ny KSO. Under denna process framkom det att nuvarande KSO avsåg att sitta kvar mandatperioden ut. I den situationen krävdes det ett misstroendevotum med stöd av 2/3 av partigruppen för att få till ett byte. Den omröstningen ville dock inte partigruppen genomföra.

När 4 av moderaternas 10 ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige avgår samtidigt och även andra personer väljer att lämna sina förtroendeuppdrag, är det naturligtvis ingen slump. Det är en konsekvens av bristen på ledarskap, öppenhet och demokrati inom Moderaterna i Vaxholm idag.

Ett gott ledarskap är en förutsättning för god politik. Vi som avgår hoppas att vår markering av misstroende ska fungera som en katalysator för god utveckling.

Anna Hansson, ledamot i fullmäktige och ordförande i föreningen

Dan Pierre, ledamot i fullmäktige

Rickard Gille, ledamot i fullmäktige och vice ordförande i föreningen

Hanna Backström, ledamot i fullmäktige och ledamot i föreningsstyrelsen

Viktor Pierre, ersättare i fullmäktige och i socialnämnden

Peter Lindqvist, ledamot i barn- och utbildningsnämnden