ANNONS

Ytterligare två skolor får kritik

Skolinspektionen riktar kritik mot ytterligare två skolor i kommunen, en kommunal och en friskola. Till den kommunala, Visättraskolan, har nu extra resurser tillförts.
ANNONS

Myrstuguberget, en friskola i Vårby med drygt 100 elever från förskoleklass till årskurs 5, har själva begärt att få sitt tillstånd att bedriva grundskola i årskurserna 6-9 indraget.

Skolinspektionen tycker att elevernas resultat kan förbättras ytterligare och att rektorn behöver utveckla sitt beslutsfattande.

Vid tillsynen upptäckte Skolinspektionen att elever haft flera månaders frånvaro utan godkännande.

Den kommunala Visättraskolan i Flemingsberg har 280 elever från förskoleklass till årskurs 6. Bland annat har skolan fått kritik för att det är bråkigt och att miljön inte alltid upplevs som trygg.

– Vi jobbar jättemycket för att barnen ska känna sig trygga och har gjort det under flera år. Det är på rasterna som det varit problem och nu försöker vi ha rast-aktiviteter på olika platser och vid olika tider, säger rektorn Marja Norrstad.

Huddinge kommuns grundskolechef Jan-Erik Johansson kan bara kommentera kommunala skolor. Inspektionerna som genomförts är bara två av en rad i kommunen.

Jan-Erik Johansson säger att man varit beredda på kritik. Den nya skollagen som kom 1 juli 2011 innebar en skärpning på många områden.

– Den nya lagstiftningen innebär att mer ansvar läggs på rektorerna. Men det är lite som bilprovning; det är bara felen som står i protokollet, säger han.

Att det varit bråkigt på skolan är något man haft uppe till diskussion, och extra personal som ska hjälpa till att stötta skolledningen har nu tillförts.

ANNONS

Lokaltidningen Mitt i har förgäves sökt rektorn på Myrstugubergets friskola.