Ytterligare två skolor får kritik

Skolinspektionen riktar kritik mot ytterligare två skolor i kommunen, en kommunal och en friskola. Till den kommunala, Visättraskolan, har nu extra resurser tillförts.

Myrstuguberget, en friskola i Vårby med drygt 100 elever från förskoleklass till årskurs 5, har själva begärt att få sitt tillstånd att bedriva grundskola i årskurserna 6-9 indraget.

Skolinspektionen tycker att elevernas resultat kan förbättras ytterligare och att rektorn behöver utveckla sitt beslutsfattande.

Vid tillsynen upptäckte Skolinspektionen att elever haft flera månaders frånvaro utan godkännande.

Den kommunala Visättraskolan i Flemingsberg har 280 elever från förskoleklass till årskurs 6. Bland annat har skolan fått kritik för att det är bråkigt och att miljön inte alltid upplevs som trygg.

– Vi jobbar jättemycket för att barnen ska känna sig trygga och har gjort det under flera år. Det är på rasterna som det varit problem och nu försöker vi ha rast-aktiviteter på olika platser och vid olika tider, säger rektorn Marja Norrstad.

Huddinge kommuns grundskolechef Jan-Erik Johansson kan bara kommentera kommunala skolor. Inspektionerna som genomförts är bara två av en rad i kommunen.

Jan-Erik Johansson säger att man varit beredda på kritik. Den nya skollagen som kom 1 juli 2011 innebar en skärpning på många områden.

– Den nya lagstiftningen innebär att mer ansvar läggs på rektorerna. Men det är lite som bilprovning; det är bara felen som står i protokollet, säger han.

Att det varit bråkigt på skolan är något man haft uppe till diskussion, och extra personal som ska hjälpa till att stötta skolledningen har nu tillförts.

Lokaltidningen Mitt i har förgäves sökt rektorn på Myrstugubergets friskola.