Ytterligare utredning om trakasserier pågår

Ytterligare en intern utredning görs nu av en extern firma.
Ytterligare en intern utredning görs nu av en extern firma.
Ytterligare en intern utredning görs nu av en extern firma. Ärendet denna gångrör två tjänstemän, en man och en kvinna, där han ska ha trakasserat kvinnan verbalt och fysiskt under en längre tid, enligt en källa som Mitt i pratat med.

– När cheferna fick veta detta så tystades hon ner och bad henne att stanna hemma. Hon blev utesluten från gemensamma möten och blev ombedd att inte berätta för andra varför hon var hemma, berättar en medarbetare för Mitt i Sundbyberg.

Samtidigt jobbar mannen kvar på stadshuset, trots att utredningen fortfarande pågår.

– Nu har hon sjukskrivit sig pågrund av hur hon tystats ner, säger medarbetaren.

Kvinnan ska ha varit hemma i snart sex veckor. Samtidigt har kvinnans chef, enligt medarbetaren, sagt att kvinnan har det jobbigt hemma och att det är därför som hon sjukskrivit sig.

– Hon blir bestraffad och utesluten för att hon vågar berätta, medan han kan härja fritt utan konsekvenser. Jag känner mig inte trygg i att kunna gå till min chef och berätta ifall jag skulle utsättas för sexuella trakasserier när signalerna man får är att man bestraffas.

Extern firma utreder

Ulf Haraldsson, förhandlingschef på HR- och säkerhetsavdelningen på stadsledningskontoret känner till ärendet men vill inte uttala sig om det så länge utredningen pågår.

Han menar att ingen har ombetts att gå hem och att mannen kan jobba kvar så länge hon är sjukskriven.

– Hade det inte varit så, så hade vi eventuellt tagit till andra åtgärder. Det ska inte vara den som anser sig utsatt som ska behöva gå hem, säger han.

En extern firma utreder nu ärendet, något som är standard att kommunen tar in då det handlar om kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier enligt Ulf Haraldsson.

Då rör det sig om händelse inom dessa två kategorier?

– Ja, annars finns det ingen grund för anmälan. Jag kan inte uttal mig mer om utredningen. När den väl är klar så kan vi ta ställning till om vi ska gå vidare och göra en polisanmälan.

Utredningen har pågått en dryg månad, och Ulf Haraldsson förväntar sig en klar rapport inom en snar framtid.