Min lokala hjälte

Nyheter om Mitt i


Maria Croon ny VD för Mitt i

November 2017

I november tillträdde Maria Croon, tidigare vd för Forma Magazines och försäljningsdirektör på Bonnier Tidskrifter, som VD för Mitt i-tidningarna. Maria Croon har sedan knappt ett år ingått i styrelsen för Mitt i och har därmed god kunskap om verksamheten.

– Det är med stort engagemang som jag tar mig an att driva och utveckla Mitt i. Målet är att skapa en livskraftig och angelägen produkt för såväl läsare som annonsörer, säger Maria Croon.

Under de senaste två åren har Mitt i genomgått ett omfattande förändringsarbete som moderniserat organisationen och utvecklat produkterna. Den digitala trafiken har mer än tredubblats med en helt ny plattform, och marknadsandelar tagits i flera segment under 2016. Samtidigt är räckvidden fortsatt stark som Stockholms största tidning. Tidigare VD, Erik Norberg, som haft ett tydligt uppdrag att modernisera och utveckla Mitt i, lämnar verksamheten efter slutförande av vissa pågående projekt.

– Jag är glad över att vi kan fortsätta utveckla Mitt i som den ledande lokala nyhetsförmedlaren i Stockholm genom en ny kompetent och erfaren VD som tar vid det förändringsarbete som Erik genomfört, säger Joachim Berner, styrelseordförande.