(rubrik saknas)

Stockholm Marathons start på Lidingövägen.  FOTO: Tommy Berlin
Stockholm Marathons start på Lidingövägen. FOTO: Tommy Berlin