(rubrik saknas)

Moa Hjelmer har tränat på att korta steglängden i kurvorna för att få ökad fart när hon springer 200 meter.