400 barn springer i nytt lopp

Löpning På lördag arrangeras Sicklaloppet för tredje året.

Löparna startar klockan 12 i Sickla köpkvarter och tar sig längs stränderna i Sickla och Hammarby sjöstad tillbaka till köpkvarteren, totalt tio kilometer.

Tidigare samma dag, klockan 10 har yngre för­mågor möjlighet att springa Lilla Sicklaloppet som arrangeras för första gången.

Barn upp till 6 år kan springa 400 meter och äldre barn upp till 12 år kan springa 1,5 kilometer.

Mer än 1 100 löpare är ­anmälda till Sickla­loppet och över 400 till Lilla Sickla­loppet.