Min lokala hjälte

65 år sedan Värmdö IF bildades

Idrott Värmdö IF fyllde 65 år den 4 mars.

Idrottsföreningen rapporterar på sin hemsida: ”Torsdagen den 4 mars 1948 vid 19.30-tiden samlades nitton herrar på Näsets café i Hemmesta och bildade Värmdö Idrottsförening. Av protokollet framgår att man beslutade att återuppta idrottsföreningen, men vad som döljer sig bakom denna formulering har ej gått att utröna.”

Enligt ett årsmötesprotokoll från 1973 fungerade Värmdö IF åren före 1948 som en sorts kamratförening.