Aktivitetsstöd höjs med halv miljon kronor

IDROTT Den styrande politiska alliansen i Tyresö föreslår i kommunplanen för 2014 att det lokala aktivitetsstödet till föreningslivet höjs med en halv miljon kronor per år.

Bidraget utgår till kommunens föreningar som har aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 7–20 år.

– Det är mycket glädjande att vi skapat utrymme i budgeten för att kunna höja bidraget med så pass mycket som nästan tio procent, kommenterar Dick Bengtson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.