alby ska få fler pingisbord ute

Alby Alby ska ha fler pingisbord utomhus. Det tycker kultur- och fritidsnämnden. I ett medborgarförslag önskar förslagsläggaren att det fanns fler bord, till exempel bredvid Alby IP, eftersom många gillar att spela och att det är ett bra sätt för människor att umgås i området.

Nämnden bifaller förslaget. Pingisbord i Alby folkhälso­park ska börja byggas i år. Om många vill spela där, kan de i framtiden anlägga fler i området.