Slarv med skattepengar till idrotten

Aktivitetsstöd idrottsföreningar; Innebandy; idrott; unga vuxna; satsning på idrotten
Innebandy.
Emilia Bjuggren (S), idrottsborgarråd.
Emilia Bjuggren (S), idrottsborgarråd.
Bo Sundin (M), vice ordförande i idrottsnämnden.
Bo Sundin (M), vice ordförande i idrottsnämnden.
Idrottsnämnden får skarp kritik av stadens revisorer för hur man har hanterat bidrag till idrottsföreningar.
– Ansvar måste utkrävas av borgarrådet, säger Bo Sundin (M), vice ordförande i idrottsnämnden.

Stockholms stads revisorer har granskat idrottsnämndens verksamhet under 2016. I rapporten skriver revisorerna att de ”ser allvarligt på” hur idrottsnämnden hanterar investeringsbidrag och idrottsbonus till föreningar.

Idrottsföreningar i Stockholm som vill aktivera stillasittande barn och ungdomar samt funktionshindrade har möjlighet att söka idrottsbonus. Enligt revisorerna har idrottsnämnden godtagit flera ansökningar som varit ofullständiga.

Inga kontroller

Klubbar som vill bygga exempelvis ett nytt klubbhus eller köpa in ”tyngre idrottsinventarier” kan söka investeringsbidrag. Om ansökan beviljas kan kommunen betala uppåt 80 procent av investeringar upp till 200 000 kronor och halva summan av dyrare investeringar.

Idrottsnämnden har godkänt investeringsbidrag trots att föreningar i vissa fall endast tagit in en offert och struntat i att göra en ”seriositetskontroll” av firman som ska utföra arbetet.

Bristande dokumentation

Dessutom har idrottsnämnden levt upp till lagstadgade krav på dokumentation när det gäller direktupphandlingar över 100 000 kronor.

Konkurrensverket skriver att det är ”viktigt att dokumentera de avtal som ingåtts utan ett formellt upphandlingsförfarande, om någon ansöker om att avtalet ska ogiltigförklaras. Dokumentationen är dessutom viktig för myndighetens egen uppföljning och kan också underlätta insamlingen av uppgifter för statistik och forskning.”

”Ansvar måste utkrävas”

Bo Sundin (M), vice ordförande i idrottsnämnden, är kritisk.

– Det är en olycklig historia men förvaltningen svarar bra och kommer säkert tillrätta med problemen. Men som revisorerna skriver, det är styrning och intern kontroll som brustit och högst ansvarig är den socialdemokratiskt ledda majoriteten. Ansvar måste utkrävas av borgarrådet. Efter att detta förhoppningsvis rättas till behöver vi titta vidare på alla fördyrade projekt som riskerar leda till större hallbrist, säger han i ett uttalande.

”Magstarkt”

Men enligt idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) kommer varken hennes eller någon annans position inom idrottsnämnden eller idrottsförvaltningen att påverkas.

– Det är lite magstarkt av Bo Sundin som tillhörde majoriteten som utformade systemet att ta till så starka brösttoner. Men det får absolut konsekvenser för hur de här ärendena hanteras. Det känns bra att förvaltningen redan har tagit fram rutiner för hur vi kan säkerställa att skattemedel går dit pengarna är avsedda.

Vem är ansvarig?

– Det är alltid nämnden som är ansvarig för verksamheten. Därför vidtar vi nu åtgärder för att stärka rutinerna.

Så ska problemet åtgärdas

Idrottsförvaltningen föreslår nu en rad åtgärder för att rätta till bristerna:

  1. Föreningar måste begära minst tre offerter för arbeten de söker investeringsbidrag för.
  2. Klubbarna måste också utföra en seriositetskontroll på företaget som levererar arbetet de söker investeringsbidrag för. Det innebär att klubben bland annat ska kolla med Skatteverket om firman har betalat skatt, arbetsgivaravgifter och har momsregistrering.
  3. En slutbesiktning av arbetet ska genomföras.

På tisdag tas ärendet upp när idrottsnämnden har sammanträde.