Antalet planer ska inte minska

FOTBOLL Stephan Andrén (C) skriver till stadsdelsnämnden att han är orolig att antalet fotbollsplaner på Norrmalm ska minska då olika förvaltningar inte vet om vad andra gör.

Stadsdelsförvaltningen håller med om att möjligheten att spela fotboll på Norrmalm inte ska minskas och kommer med det lugnande beskedet att det i programmet för Bellevue-parkens upprustning står att fotbollsplanen i Bellevue inte ska flyttas förrän den nya, som planeras på en yta invid Socialhögskolan, står klar.