ANNONS

Årstafältet får en idrottshall – invigning 2024

Årstafältet
Cirka 6 000 nya bostäder ska byggas på Årstafältet. Och en fullstor idrottshall.
Årstafältet ska få en fullstor idrottshall. Det inriktningsbeslutet väntas idrottsnämnden ta på sitt möte i kväll tisdag. Men det dröjer innan hallen blir verklighet. Staden planerar för invigning först 2024.
ANNONS

Det handlar om etapp 3 i utbyggnaden av Årstafältet, norr om golfen, där ICA har lager i dag.

Området markanvisades vintern 2014 och i detaljplanearbetet, som påbörjades hösten 2015, ingick redan från början en skola och idrottshall.

Fullstor hall på 24×43 meter

En F-9 skola för 900 elever, och en förskola, ska byggas. När det gäller idrottshallen så handlar det om en fullstor hall, med en verksamhetsyta på 24×43 meter, plus en mindre verksamhetsyta för exempelvis dans samt omklädningsrum, personal- och städutrymmen.

Projektets mål är att idrottshallen ska integreras med F-9 skolan i detaljplanen, och att den ska kunna användas av både idrottsföreningar och skola.

Visionsbild för idrottshallen på Årsafältet, etapp 3
Så här kan idrottshallen komma att se ut, enligt ett förslag från AIX arkitekter.

Idrottsnämnden väntas i kväll godkänna förvaltningens inriktningsförslag och ge SISAB i uppgift att ta fram handlingar som underlag för ett kommande genomförandebeslut.

Om allt rullar på enligt plan så kan ett sådant beslut tas våren 2020, byggstart ske 2021, och den nya idrottshallen stå färdig för invigning 2024.