Bajen står upp för kvinnor

Fotboll Hammarby Fotboll blir ambassadör för den globala FN-kampanjen HeForShe som syftar till att få fler män att stå upp för kvinnors rätt till trygghet och jämställdhet.