Bandyhall i botten i Stockholms stads budget

Så här ska bandyhallen i Gubbängen se ut.
Så här ser en arkitektskiss över bandyhallen i Gubbängen ut.
Nya bilder visar hur bandyhallen i Gubbängen ska se ut. Samtidigt hamnar projektet i botten när idrottsförvaltningen prioriterar investeringarna för 2017.

Upprustningar av bad och simhallar hamnar i topp när idrottsförvaltningen prioriterar vilka idrottsinvesteringar som är viktigast i Stockholms stad nästa år.

Simhallar i topp
Forsgrenska badet, Vällingby sim- och idrottshall, Västertorps sim- och idrottshall, Västertorps sim- och idrottshall och Tensta sim- och idrottshall kniper de fyra översta platserna på listan.
– Vi måste först sköta underhåll och renoveringar av simhallar och annat för att undvika kapitalförstöring, säger idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren (S).

Bandyhallen i botten
På 24:e och sista plats hamnar bandyhallen i Gubbängen.
– Listan är ingen fastslagning. Det är ett beslutsstöd från tjänstemännen för att vi politiker ska göra väl valda investeringar. Vi har råd att göra en investeringsplanering, säger Emilia Bjuggren (S).

Försenad flera gånger
Mitt i har tidigare berättat hur bygget av bandyhallen har försenats i flera omgångar. Först planerades den på Tallkrogens bollplan. Den skulle vara klar i slutet av det här året. Men närheten till världsarvet Skogskyrkogården krävde att hallen sprängdes ner i marken vilket fick byggkostnaderna att skena.

”Känner ingen oro”
Nu planeras bygget starta på Gubbängens IP till våren och hallen ska stå klar årsskiftet 2018/2019. Men Emilia Bjuggren medger att skralare ekonomi kan påverka idrottsnämndens planerade investeringar nästa år.
– Om vi av någon anledning måste hålla tillbaka så får vi ju planera om. Men jag känner ingen oro att det skulle bli några drastiska förändringar.
Behöver de som längtar efter en bandyhall vara oroliga?
– Nej, den ligger högt prioriterad i vår planering.