Båtar finns redan – seglare välkomnas

Jan Lindqvist och Lars Hylander är instruktörer i Jolleseglarna och också tävlingsaktiva i snipejolle.
Jan Lindqvist och Lars Hylander är instruktörer i Jolleseglarna och också tävlingsaktiva i snipejolle.
Jollesegling för en tynande tillvaro i Upplands Väsby BS – men nu ska det brytas.

Lars Hylander och Jan Lindqvist vill föryngra klubben och tillsammans har de satt upp tävlandet på agendan.

Gångna helgen inleddes vårens seglarkurser för vuxna och barn/ungdomar i Jolleseglarna Upplands Väsby BS. Två av klubbens fem–sex instruktörer, Lars Hylander och Jan Lindqvist, är självkritiska när de konstaterar att klubben har fler båtar än anmälda kursdeltagare.

– Till skillnad mot i exempelvis Sollentuna och Sigtuna slår segling inte igenom i Väsby. Vi saknar en tradition, säger Lasse Hylander.

– Det vill vi förändra nu, fyller Janne Lindqvist i. Vi har runt 10–12 anmälda i respektive vårkurs och hade önskat minst en nybörjare per båt.

De två seglingsentusiasterna står utanför Jolleseglarnas hus inne på båtsällskapets område mellan Kairobadet och Väsby ridskola. Upp- och nedvända, snyggt grupperade ner mot Harvavik i Mälaren ligger triss- och optimistjollar. Totalt förfogar klubben över 15–16 av dessa för nybörjare lämpliga jollar. I båtverkstan står segel och master.

– Vi har allt som behövs för att segla, förhoppningsvis ska vi få hit fler som vill lära sig grunderna.

En väg till att sätta klubben på kartan har Lasse och Janne hittat när de tillsammans köpte en snipe och började tävla. Denna tvåmansjolle har anor från 1930-talet och det finns många snipejollar i Sverige, men bara en liten skara tävlingsaktiva i klassen. Runt 25 båtar uppskattar de. På SM i fjol kom 17–18 båtar till start. Ett distriktsmästerskap i Stockholm samlar som bäst fem båtar.

Lasse berättar att de egna tävlingsinsatserna brukar ge ”blygsamma resultat”.

– Vi brukar bli sist, men lär oss ständigt, säger Janne.

Det speciella med att segla snipe är att båttypen saknar spinnaker. För att få extrafart i undanvind, snett bakifrån, spirar man i stället ut focken. Lasse och Janne hittar ett bra läge att demonstrera denna farthöjare och trots att vinden bara är tre sekundmeter blir det plötsligt vågskvalp efter deras båt.

Båda är 50 plus – ”dubbelt så gamla” och inte panterviga som de bästa konkurrenterna. När de sticker på regattor utomlands är motståndet ännu tuffare. Klassen är stor i Norge och Danmark, men framför allt i USA, Sydamerika, Spanien och Japan.

Trots deras blyga placeringar lägger Janne ut rese- och tävlingsrapporter på webbsidan. Målet är att väcka intresse.

Och med ett vidgat kontaktnät tror sig duon få upp folk från västkusten till en jolletävling som klubben i höst arrangerar i Harvavik.

Deras båt heter Yra, efter båten som Jannes morfar en gång hade.

– Vi är lite yra. En annan innebörd är glädjeyra, det är vad segling är för mig och Lasse. Nu har vi trampat på gasen för att få liv i klubben, säger Janne Lindqvist.

– Vårt egna tävlande är mindre intressant, säger Lasse Hylander. Vi tävlar för att det är kul. Ännu roligare skulle det vara att lära Väsbybor, speciellt ungdomar, och få några av dem så intresserade att de vill testa på att tävla.

Fakta

20 jolleseglare

Segelklubben Jolleseglarna Upplands Väsby Båtsällskap håller till utmed Runsavägen, eller position 59’ 31,7 N och 17’ 50,4 E.

Klubben har cirka 20 medlemmar i jolleseglarna och drygt 600 i UVBS.